Можете да правите снимки, като използвате допълнителна светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на камерата, или една или повече отдалечени светкавици.

  • Когато използвате светкавица, изберете [ Off ] за [ Silent photography ] в менюто за фотозаснемане.

Свързани с камера светкавици

Правете снимки с помощта на светкавица, монтирана на камерата. Вижте следващите страници за повече информация.

Отдалечена светкавична фотография

Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting или AWL). За повече информация вижте „Отдалечена светкавична фотография“ ( Remote Flash Photography ).