Решенията за някои често срещани проблеми са изброени по-долу.

  • Информация за отстраняване на неизправности за приложението SnapBridge може да бъде намерена в онлайн помощ на приложението, която може да се види на
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • За информация относно помощната програма за безжичен предавател вижте онлайн помощ за помощната програма.

Проблем

Решение

Камерата показва TCP / IP грешка.

Настройките за връзка изискват корекция. Проверете настройките за хост компютъра или безжичния рутер и коригирайте настройките на камерата по подходящ начин ( Мрежови настройки ).

Камерата показва грешка „няма карта с памет“.

Картата с памет е поставена неправилно или изобщо не е поставена. Уверете се, че картата с памет е поставена правилно ( Поставяне на карти с памет ).

Качването е прекъснато и не успява да се възобнови.

Качването ще се възобнови, ако камерата е изключена и след това отново включена ( Качване на снимки ).

Връзката е ненадеждна.

Ако за [Канал ] е избрано [Авто ], когато се свързвате със смарт устройство, изберете [ Ръчно ] и изберете канала ръчно ( Настройки за Wi-Fi връзка ).

Ако камерата е свързана към компютър в режим на инфраструктура, проверете дали рутерът е настроен на канал между 1 и 8 ( Мрежови настройки ).