Следващата таблица показва капацитета на буфера и приблизителния брой снимки, които могат да се съхраняват на 128 GB 1 карта с различни качества и размери на изображението, когато за [Избор на област на изображението ] е избрано [FX (36 × 24) ]. Действителният капацитет варира в зависимост от условията на снимане и вида на картата.

ОТ 7II :

Качество на изображението

Размер на изображението

Размер на файла

Брой оставащи експозиции 2

Капацитет на буфера 2, 3

NEF (RAW), компресиран без загуби, 12-битов

Голям

Прибл. 36,8 MB

1600 кадъра

77 кадъра

Среден

Прибл. 26,8 MB

2200 кадъра

46 кадъра

Малък

Прибл. 20,4 MB

3000 кадъра

49 кадъра

NEF (RAW), компресиран без загуби, 14-битов

Голям

Прибл. 47,3 MB

1400 кадъра

63 кадъра

NEF (RAW), компресиран, 12-битов

Голям

Прибл. 32,7 MB

2200 кадъра

82 кадъра

NEF (RAW), компресиран, 14-битов

Голям

Прибл. 40,8 MB

1800 кадъра

70 кадъра

NEF (RAW), Некомпресиран, 12-битов

Голям

Прибл. 66,3 MB

1600 кадъра

56 кадъра

NEF (RAW), Некомпресиран, 14-битов

Голям

Прибл. 76,8 MB

1400 кадъра

48 кадъра

JPEG глоба 4

Голям

Прибл. 15,7 MB

4000 кадъра

113 кадъра

Среден

Прибл. 10,5 MB

7000 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 6,0 MB

14 100 кадъра

200 кадъра

JPEG нормално 4

Голям

Прибл. 11,2 MB

8100 кадъра

118 кадъра

Среден

Прибл. 6,6 MB

13 700 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 3.3 MB

27 000 кадъра

200 кадъра

JPEG основно 4

Голям

Прибл. 3.3 MB

15 900 кадъра

133 кадъра

Среден

Прибл. 2,2 MB

26 300 кадъра

200 кадъра

Малък

Прибл. 1,4 MB

51 300 кадъра

200 кадъра

ОТ 6II :

Качество на изображението

Размер на изображението

Размер на файла

Брой оставащи експозиции 2

Капацитет на буфера 2, 3

NEF (RAW), компресиран без загуби, 12-битов

Голям

Прибл. 20,6 MB

3000 кадъра

124 кадъра

Среден

Прибл. 15,2 MB

4000 кадъра

124 кадъра

Малък

Прибл. 11,7 MB

5400 кадъра

131 кадъра

NEF (RAW), компресиран без загуби, 14-битов

Голям

Прибл. 26,4 MB

2600 кадъра

200 кадъра

NEF (RAW), компресиран, 12-битов

Голям

Прибл. 18,4 MB

4000 кадъра

145 кадъра

NEF (RAW), компресиран, 14-битов

Голям

Прибл. 22,8 MB

3300 кадъра

200 кадъра

NEF (RAW), Некомпресиран, 12-битов

Голям

Прибл. 36,4 MB

3000 кадъра

98 кадъра

NEF (RAW), Некомпресиран, 14-битов

Голям

Прибл. 42,0 MB

2600 кадъра

126 кадъра

JPEG глоба 4

Голям

Прибл. 9,3 MB

7300 кадъра

200 кадъра

Среден

Прибл. 6,4 MB

12 100 кадъра

Малък

Прибл. 3.9 MB

22 600 кадъра

JPEG нормално 4

Голям

Прибл. 6.3 MB

14 300 кадъра

Среден

Прибл. 3.8 MB

23 700 кадъра

Малък

Прибл. 2.0 MB

42 400 кадъра

JPEG основно 4

Голям

Прибл. 2,4 MB

27 800 кадъра

Среден

Прибл. 1,7 MB

44 300 кадъра

Малък

Прибл. 1,1 MB

81 200 кадъра

  1. Данните са за карта с памет SONY CEB-G128 CFexpress (към август 2020 г.).

  2. Броят на снимките, които могат да бъдат запазени на картата с памет или съхранени в буфера на паметта, варира в зависимост от записаната сцена.

  3. Максимален брой експонации, които могат да се съхраняват в буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне в някои ситуации, включително когато:

    • Опцията за оптимална компресия ([ m ]) JPEG е избрана за [ Качество на изображението ]

    • [ Вкл. ] Е избрано за [ Автоматично управление на изкривяванията ]

  4. Фигурите приемат опция за приоритет на размера (опция, която не е маркирана с [ m ]) е избрана за [ Качество на изображението ]. Избирането на опция за оптимално компресиране ([ m ]) увеличава размера на файла; броят на изображенията и капацитетът на буфера спадат съответно.