За да видите версията на фърмуера на камерата или да актуализирате фърмуера на камерата, изберете [ Firmware version ] в менюто за настройка.

Фърмуерът на камерата може да се актуализира или от компютър, или от смартфон или таблет (смарт устройство).

  • От компютър : Можете да проверите дали е наличен нов фърмуер, като посетите центъра за изтегляне на Nikon. За повече информация вижте страницата за изтегляне на фърмуера.

    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

  • От смарт устройство : Ако камерата и смарт устройството са сдвоени в приложението SnapBridge, SnapBridge ще ви уведоми, когато е наличен нов фърмуер, за да може смарт устройството да изтегли актуализацията на картата с памет на камерата. За повече информация вижте онлайн помощта на приложението SnapBridge. SnapBridge може да не показва известието в същото време, когато са направени актуализации в центъра за изтегляне на Nikon.