Може да успеете да разрешите всички проблеми с камерата, като следвате стъпките по-долу. Проверете този списък, преди да се консултирате с вашия търговец или оторизиран от Nikon сервизен представител.

СТЪПКА 1

Проверете списъка с често срещани проблеми.
Често срещаните проблеми и решения са изброени в следните раздели:

СТЪПКА 2

Изключете камерата и извадете батерията, след това изчакайте около минута, поставете отново батерията и включете камерата.

Камерата може да продължи да записва данни на картата с памет след заснемане. Изчакайте поне минута, преди да извадите батерията.

СТЪПКА 3

Търсете в уебсайтовете на Nikon.

  • За информация за поддръжка и отговори на често задавани въпроси, посетете уебсайта за вашата страна или регион ( Учене през целия живот ).

  • За да изтеглите най-новия фърмуер за вашия фотоапарат, посетете:
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

СТЪПКА 4

Консултирайте се с оторизиран от Nikon сервизен представител.

Възстановяване на настройките по подразбиране
  • В зависимост от текущите настройки някои елементи от менюто и други функции може да не са налични. За достъп до елементите в менюто, които са сиви или функции, които иначе са недостъпни, опитайте да възстановите настройките по подразбиране, като използвате елемента [Нулиране на всички настройки ] в менюто за настройка.

  • Имайте предвид обаче, че профилите на безжичната мрежа, информацията за авторските права и други генерирани от потребителя записи също ще бъдат нулирани. След нулиране настройките не могат да бъдат възстановени.