Натиснете бутона K да видите снимки и филми, записани с камерата.

Преглед на снимки

Снимките могат да бъдат разглеждани, като следвате стъпките по-долу.

 1. Натиснете бутона K
  • На монитора или визьора ще се покаже картина.

  • Картата с памет, съдържаща в момента показаната картина, се показва с икона.

 2. Натиснете 4 или 2 да видите допълнителни снимки.
  • Когато картините се показват на монитора, можете да видите други снимки, като плъзнете пръст наляво или надясно върху дисплея.

  • За да прекратите възпроизвеждането и да се върнете в режим на снимане, натиснете спусъка наполовина.

Преглед на филми

Филмите са обозначени с икона 1 Докоснете a иконата на дисплея или натиснете J , за да започнете възпроизвеждане (индикатор за напредъка показва приблизителното си позиция във филма).

1

1 икона

2

Дължина

3

a икона

4

Текуща позиция / обща дължина

5

Лента за напредъка

6

Сила на звука

7

Ръководство

Операции за възпроизвеждане на филми

Операция

Описание

Пауза

Натиснете 3 да спрете възпроизвеждането на пауза.

Продължи

Натиснете бутона J да възобновите възпроизвеждането, когато възпроизвеждането е на пауза или по време на пренавиване / напред.

Пренавиване / напред

 • Натиснете 4 за превъртане назад, 2 за напред. Скоростта се увеличава с всяко натискане, от 2 × на 4 × на 8 × на 16 ×.

 • Задръжте 4 или 2 да преминете съответно към първия или последния кадър.

 • Първият кадър е обозначен с h в горния десен ъгъл на дисплея, а последният кадър с i .

Започнете бавно възпроизвеждане

Натиснете 3 докато филмът е на пауза, за да започне бавно възпроизвеждане.

Пренавиване назад / напред

 • Натиснете 4 или 2 докато филмът е на пауза, за да превъртате напред или напред един кадър наведнъж.

 • Задръжте 4 или 2 натиснати за непрекъснато превъртане назад или напред.

Пропуснете 10 s

Завъртете главния диск за управление с една спирка, за да преминете напред или назад 10 s.

Преминаване към последния или първия кадър

Завъртете диска за подкоманди, за да преминете към последния или първия кадър.

Регулирайте силата на звука

Натиснете X да увеличите силата на звука, W ( Q ), за да намалите.

Подрязване на филм

За да се покаже менюто [EDIT MOVIE ], поставете възпроизвеждането на пауза и натиснете бутона i .

Изход

Натиснете 1 или K да излезете на пълнокадрово възпроизвеждане.

Излезте в режим на снимане

Натиснете бутона за освобождаване на затвора наполовина, за да прекратите възпроизвеждането.

Изтриване на нежелани снимки

Снимките могат да бъдат изтрити, както е описано по-долу. Имайте предвид, че след изтриване снимките не могат да бъдат възстановени.

 1. Покажете картината.
  • Натиснете бутона K да започнете възпроизвеждане и натиснете 4 или 2 докато се покаже желаната картина.

  • Местоположението на текущото изображение се показва чрез икона в долния ляв ъгъл на дисплея.

 2. Изтрийте картината.
  • Натиснете бутона O ; ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение. Натиснете O , за да изтриете изображението и да се върнете към възпроизвеждане.

  • За да излезете, без да изтривате картината, натиснете K

Елемент от менюто за възпроизвеждане [ Изтриване ]

Използвайте [ Delete ] в менюто за възпроизвеждане, за да:

 • Изтрийте множество снимки

 • Изтрийте снимки, направени на избрани дати

 • Изтрийте всички снимки в избраните папки