Картините могат да бъдат защитени, за да се предотврати случайното им изтриване. Защитените снимки обаче ще бъдат изтрити при форматиране на картата с памет.

  1. Натиснете бутона K да започнете възпроизвеждане.
  2. Изберете желаната картина и натиснете бутона i .

    Ще се покаже менюто за възпроизвеждане i

  3. Маркирайте [ Protect ] и натиснете J
    • Защитените снимки са маркирани с икона P

    • За да премахнете защитата, покажете или маркирайте картината и изберете отново [Protect ].

Премахване на защитата от всички снимки

За да премахнете защитата от всички снимки в папката или папките, избрани в момента за [ Папка за възпроизвеждане] в менюто за възпроизвеждане, изберете [ Unprotect all ] в менюто i