Ühendage nutitelefonide või tahvelarvutitega (nutiseadmetega) Bluetoothi või Wi-Fi kaudu.

Sidumine (Bluetooth)

Siduge nutiseadmetega või ühendage nendega Bluetoothi abil.

Võimalus

Kirjeldus

[ Alusta sidumist ]

Siduge kaamera nutiseadmega ( Bluetoothi kaudu ühendamine (sidumine) ).

[ Seotud seadmed ]

Loetlege seotud nutiseadmed. Ühenduse loomiseks valige loendist seade.

[ Bluetooth ühendus ]

Bluetoothi lubamiseks valige [ ON ].

Valige üleslaadimiseks pildid

Valige nutiseadmesse üleslaadimiseks pildid. Saate valida ka piltide üleslaadimise nende tegemise ajal.

Võimalus

Kirjeldus

[ Automaatne valik üleslaadimiseks ]

Valige [ ON ], et märkida pildid üleslaadimiseks nende tegemise ajal. Fotod laaditakse üles JPEG-vormingus 2-megapikslise suurusega, isegi kui kaameraga on valitud muud üleslaadimise suuruse ja vormingu valikud.

[ Valige üleslaadimiseks käsitsi ]

Laadige üles valitud pildid. Valitud piltidele ilmub ülekandemärgistus.

[ Tühista kõik valikud ]

Tühistage kõigi praegu edastamiseks valitud piltide üleslaadimine.

Wi-Fi ühendus

Ühendage nutiseadmetega Wi-Fi kaudu.

Looge Wi-Fi-ühendus

Käivitage Wi-Fi-ühendus nutiseadmega.

  • Kuvatakse kaamera SSID ja parool. Ühenduse loomiseks valige nutiseadmes kaamera SSID ja sisestage parool ( Wi-Fi kaudu ühendamine (Wi-Fi režiim) ).

  • Kui ühendus on loodud, muutub see suvand [ Sulge Wi-Fi-ühendus ].

  • Soovi korral ühenduse katkestamiseks kasutage nuppu [ Close Wi-Fi connection ].

Wi-Fi-ühenduse seaded

Juurdepääs järgmistele Wi-Fi seadetele:

Võimalus

Kirjeldus

[ SSID ]

Valige kaamera SSID.

[ Autentimine / krüpteerimine ]

Valige [ OPEN ], [ WPA2-PSK ], [ WPA3-SAE ] või [ WPA2-PSK/WPA3-SAE ].

[ Parool ]

Valige kaamera parool.

[ Kanal ]

Valige kanal.

  • Valige [ Automaatne ], et kaamera valiks kanali automaatselt.

  • Kanali käsitsi valimiseks valige [ Manual ].

[ Praegused seaded ]

Vaadake praegusi Wi-Fi seadeid.

[ Lähtesta ühenduse seaded ]

Valige [ Jah ], et lähtestada Wi-Fi seaded vaikeväärtustele.

Laadi üles väljalülitatud ajal

Kui valitud on [ ON ], jätkub piltide üleslaadimine Bluetoothi kaudu ühendatud nutiseadmetesse isegi siis, kui kaamera on välja lülitatud.

Asukohaandmed (nutiseade)

Kuvage nutiseadmest alla laaditud laius-, pikkus-, kõrgus- ja UTC (Universal Coordinated Time) andmeid. Pange tähele, et kaamera ei pruugi olla võimeline nutiseadmete asukohaandmeid alla laadima või kuvama, olenevalt seadme operatsioonisüsteemi versioonist ja/või kasutatavast rakendusest SnapBridge.