Kui on valitud [ ON ], saab ooterežiimi taimerit aktiveerida Etherneti kaudu ühendatud arvuti signaalide abil.