Valige USB-ühenduste jaoks hostseadme tüüp.

  • Valige arvutite või Android-seadmetega ühendamisel [ MTP/PTP ].

  • Valige [ iPhone ] ainult siis, kui ühendate iPhone'idega kolmanda osapoole USB-C-Lightning-kaabli kaudu, et kasutada NX MobileAiri (teavet ühilduvate USB-C-Lightningi kaablite kohta leiate NX MobileAiri veebispikrist).

"[ iPhone ]"

Olenemata sellest, kas kaamera on tegelikult iPhone'iga ühendatud või mitte, keelab [ iPhone ] valimine allpool loetletud funktsioonid. Nendele funktsioonidele juurdepääsuks valige [ MTP/PTP ].

  • sisseehitatud kaamera võrgufunktsioonid

  • kaamera toiteks või aku laadimiseks vahelduvvooluadapteri või USB kaudu