Vähennä välkkymistä ja juonteita kuvausnäytössä ja fluoresoivassa tai elohopeahöyryvalossa tallennetussa materiaalissa.

  • Valitse [ Auto ], jotta kamera voi valita automaattisesti oikean taajuuden.

  • Jos [ Auto ] ei tuota haluttuja tuloksia, valitse [ 50 Hz ] tai [ 60 Hz ] paikallisen virtalähteen taajuuden mukaan. Valitse [ 50 Hz ] alueille, joissa on 50 Hz virtalähde, [ 60 Hz ] alueille, joissa on 60 Hz virtalähde.

  • Muutokset [ Videon vilkkumisen vähennys ] -asetukseen koskevat myös kuvausnäyttöä valokuvatilassa.

Varoitukset: [ Videon välkynnän vähentäminen ]
  • Jos [ Auto ] ei tuota haluttuja tuloksia ja olet epävarma paikallisen virtalähteen taajuudesta, testaa sekä 50 että 60 Hz vaihtoehtoja ja valitse se, joka tuottaa parhaat tulokset.

  • Välkynnän vähentäminen ei välttämättä tuota haluttuja tuloksia, jos kohde on erittäin kirkas. Jos näin on, yritä valita pienempi aukko (suurempi f-luku).

  • Välkynnän vähentäminen ei välttämättä tuota haluttuja tuloksia muissa tiloissa kuin M . Jos näin on, valitse tila M ja valitse suljinaika, joka on sovitettu paikallisen virtalähteen taajuuteen:

    • 50 Hz : 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s

    • 60 Hz : 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s