Kohteen tunnistus

Valitse kohteen tyyppi, jolle kamera antaa etusijalle tarkennettaessa videotilassa ( Automaattitarkennukselle aihetyypin valitseminen ).

AF, kun kohdetta ei tunnisteta

Valitse, tarkentaako kamera, jos se ei pysty havaitsemaan [ Kohteen tunnistus ] -kohdassa valittua kohdetta, kun [ Full-time AF ] on valittu tarkennustilaksi.

  • Jos [ ON ] on valittuna, kamera käynnistää automaattisen tarkennuksen riippumatta siitä, tunnistetaanko valitun tyyppistä kohdetta vai ei.

  • Valitse [ OFF ] poistaaksesi automaattisen tarkennuksen käytöstä, kun valitun tyyppistä kohdetta ei havaita.