Жоғары ISO сезімталдықта түсірілген фотосуреттерді «шуды» азайту үшін өңдеуге болады (кездейсоқ бөлінген жарқын пикселдер).

Опция

Сипаттама

[ Жоғары ]

Барлық ISO сезімталдықта түсірілген фотосуреттердегі шуды азайтыңыз. Сезімталдық неғұрлым жоғары болса, әсер соғұрлым жоғары болады. (Жоғарыдан төменге қарай) [ Жоғары ], [ Қалыпты ] және [ Төмен ] арасынан орындалатын шуды азайту мөлшерін таңдаңыз.

[ Қалыпты ]

[ Төмен ]

[ Өшірулі ]

Шуды азайту қажет болған жағдайда ғана орындалады. Орындалған шуды азайту мөлшері әрқашан [ Төмен ] таңдалған кезден төмен.