Za vašo varnost

Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.

Ta varnostna navodila shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki tega izdelka.

ANEVARNOST: Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov, označenih s to ikono, obstaja visoko tveganje za smrt ali težje poškodbe.

AOPOZORILO: Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov, označenih s to ikono, lahko povzročite smrt ali težje poškodbe.

APOZOR: Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov, označenih s to ikono, lahko povzročite poškodbo ali materialno škodo.

A OPOZORILO

Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem vozil.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč ali druge poškodbe.

Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki postanejo vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.

Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali nenavadne vonjave ali se izdelek greje, polnilno baterijo ali vir napajanja takoj odklopite.

Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.

Skrbite, da bo izdelek suh. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.

Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta vključen ali priklopljen.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do nizkotemperaturnih opeklin.

Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr. propana, bencina ali aerosolov.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do eksplozije ali požara.

Skozi objektiv ali fotoaparat ne glejte neposredno v sonce ali drug močan vir svetlobe.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb vida.

Bliskavice ali pomožne osvetlitve za AF ne usmerjajte v voznika motornega vozila.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.

Hranite nedosegljivo otrokom.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.

Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov ali napajalnikov, ki niso posebej namenjeni uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljate polnilne baterije, polnilnike in napajalnike, namenjene uporabi s tem izdelkom:

 • Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.

 • Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo pretvarjanja napetosti ali enosmernega toka v izmenični.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.

Vtiča se ne dotikajte med polnjenjem izdelka ali med uporabo napajalnika med nevihtami.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara.

Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z golimi rokami ne dotikajte izdelka.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali omrzlin.

A POZOR

Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim močnim virom svetlobe.

Zaradi svetlobe, ki jo izostri objektiv, lahko pride do požara ali poškodb notranjih delov izdelka. Ko fotografirate motive v protisvetlobi, pazite, da sonce ne bo v kadru. Zaradi sončne svetlobe, ki jo izostri fotoaparat, ko je sonce blizu kadra, lahko pride do požara.

Izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite funkcijo lokacijskih podatkov. Prekinite sledenje lokacije. Onemogočite brezžične funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana.

Radio-frekvenčne emisije, ki jih oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v bolnišnicah ter drugih zdravstvenih objektih.

Odstranite polnilno baterijo in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa ne boste uporabljali.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka.

Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.

Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni svetlobi.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka.

Ne glejte neposredno v pomožno osvetlitev za AF.

Neupoštevanje tega previdnostnega ukrepa ima lahko škodljive učinke na vid.

Ne prenašajte fotoaparatov ali objektivov z nameščenimi stativi ali podobno dodatno opremo.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare izdelka.

A NEVARNOST (Polnilne baterije)

S polnilnimi baterijami ravnajte lepo.

Če ne upoštevate naslednjih varnostih ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:

 • Uporabljajte samo polnilne baterije, ki so bile odobrene za uporabo v tem izdelku.

 • Polnilnih baterij ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.

 • Ne razstavljajte.

 • Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih kovinskih predmetov.

 • Ne izpostavljajte polnilnih baterij ali izdelkov z vstavljenimi polnilnimi baterijami močnim fizičnim udarcem.

 • Ne stopajte na polnilne baterije, ne luknjajte jih z žeblji in jih ne udarjajte s kladivi.

Polnite, samo kot je navedeno.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.

Če tekočina iz polnilne baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Če tega ne naredite takoj, lahko pride do poškodb oči.

Sledite navodilom osebja letalske družbe.

Polnilne baterije, ki ostanejo brez nadzora na visoki nadmorski višini, v okolju, ki ni pod tlakom, lahko puščajo, se pregrejejo, počijo ali se vnamejo.

A OPOZORILO (Polnilne baterije)

Polnilne baterije hranite nedosegljive otrokom.

Če otrok pogoltne polnilno baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Polnilne baterije hranite nedosegljive domačim živalim in drugim živalim.

Polnilne baterije lahko začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo, če jih živali zgrizejo, prežvečijo ali kako drugače poškodujejo.

Polnilnih baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.

Če opazite kakršne koli spremembe pri polnilnih baterijah, kot je na primer razbarvanje ali deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti polnilne baterije EN-EL18c, če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju.

Če ne upoštevate teh varnostnih ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.

Ko polnilnih baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom.

Če pridejo kovinski predmeti v stik s poli, se lahko polnilna baterija zaradi tega pregreje, poči ali povzroči požar.

Če pride tekočina iz polnilne baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto območje takoj sperite z oblilo čiste vode.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do draženja kože.

A NEVARNOST (litijeve gumbne baterije CR1616)

Z baterijami ravnajte lepo.

Če ne upoštevate naslednjih varnostnih ukrepov, lahko baterija začne puščati, se pregreje, poči ali vname.

 • Ne poskušajte polniti baterije.

 • Baterij ne izpostavljajte ognju ali preveliki vročini.

 • Ne razstavljajte.

 • Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih kovinskih predmetov.

 • Ne izpostavljajte baterij ali izdelkov z vstavljenimi baterijami močnim fizičnim udarcem."

Ne zaužijte baterije.

Nevarnost kemične opekline.

Ta izdelek vključuje eno ali več litijevih kovančnih / gumbnih celičnih baterij. Zaužitje litijevih kovančnih / gumbnih celičnih baterij lahko povzroči hude notranje opekline v le 2 urah in lahko vodi v smrt.

Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.

Če se predalček za baterijo ne zapira pravilno, prenehajte z uporabo izdelka in ga hranite izven dosega otrok.

Če sumite, da so bile baterije morda kjer koli zaužite ali vstavljene v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Če tekočina iz baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Če tega ne naredite takoj, lahko pride do poškodb oči.

Sledite navodilom osebja letalske družbe.

Baterije, ki ostanejo brez nadzora na visoki nadmorski višini, v okolju, ki ni pod tlakom, lahko puščajo, se pregrejejo, počijo ali se vnamejo.

A OPOZORILO (CR1616 litijeve gumbne baterije)

Baterije hranite nedosegljive otrokom.

Če otrok pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.

Če opazite kakršne koli spremembe pri bateriji, kot je na primer razbarvanje ali deformacija, jo takoj prenehajte uporabljati.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko baterija začne puščati, se pregreje, poči ali vname.

Vstavite baterijo, tako da je pravilno usmerjena.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko baterija začne puščati, se pregreje, poči ali vname.

Ko baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom.

Če pridejo kovinski predmeti v stik s poli, se lahko baterija zaradi tega pregreje, poči ali povzroči požar.

Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto območje takoj sperite z oblilo čiste vode.

Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do draženja kože.

Opombe

 • Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ne smete nobenega dela navodil, priloženih temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, kopirati, shranjevati v sistem za shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik.

 • Nikon si pridržuje pravico do spremembe videza in tehničnih podatkov strojne in programske opreme, opisane v teh navodilih za uporabo, kadar koli in brez predhodnega obvestila.

 • Nikon ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale pri uporabi tega izdelka.

 • Čeprav smo se izredno potrudili, da bi bile informacije v navodilih za uporabo pravilne in celovite, bi vam bili hvaležni, če bi morebitne napake ali pomanjkljivosti sporočili lokalnemu Nikonovemu zastopniku (naslov naveden ločeno).

Obvestilo glede prepovedi kopiranja ali reprodukcije

Pomnite, da je že samo posedovanje materiala, ki je bil digitalno kopiran ali reproduciran s pomočjo optičnega bralnika, digitalnega fotoaparata ali druge naprave, lahko kaznivo dejanje.

 • Elementi, ki jih je z zakonom prepovedano kopirati ali reproducirati

  Ne kopirajte ali reproducirajte bankovcev, kovancev, vrednostnih papirjev, vladnih obveznic, četudi so take kopije ali reprodukcije označene z napisom »Vzorec«.

  Kopiranje ali reprodukcija bankovcev, kovancev ali vrednostnih papirjev, ki so v obtoku v tujih državah, je prepovedano.

  Brez predhodnega dovoljenja vlade je prepovedano kopiranje ali reprodukcija nerabljenih poštnih znamk in kartic, ki jih je izdala vlada.

  Kopiranje ali reprodukcija znamk, ki jih je izdala vlada, ter overjenih dokumentov, ki so določeni v zakonu, je prepovedano.

 • Opozorila glede nekaterih vrst kopiranja in razmnoževanja

  Vlada je izdala opozorila glede kopiranja in razmnoževanja vrednostnih papirjev zasebnih podjetij (delnice, menice, čeki, darilni boni itd.), kart za potniški promet ali kuponskih kart, razen če podjetje potrebuje minimalno število kopij za poslovno rabo. Prepovedano je tudi kopiranje ali razmnoževanje potnih listov, ki jih izda vlada, dovoljenj, ki jih izdajo javne agencije in zasebne skupine, osebnih izkaznic ter kart, kot so prepustnice in boni za hrano.

 • Upoštevajte avtorske pravice

  V skladu z zakonom o avtorskih pravicah fotografij ali posnetkov avtorsko zaščitenih del, narejenih s fotoaparatom, ni mogoče uporabljati brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Izjeme veljajo za osebno uporabo, vendar upoštevajte, da se tudi osebno uporabo lahko omeji v primeru fotografij ali posnetkov eksponatov ali nastopov v živo.

Uporabljajte samo elektronsko dodatno opremo znamke Nikon

Fotoaparati Nikon so zasnovani po najvišjih standardih in vključujejo zapleteno elektronsko vezje. Samo elektronski dodatki blagovne znamke Nikon (vključno z objektivi, polnilci, polnilnimi baterijami, napajalniki in dodatki za bliskavice), ki jih je Nikon certificiral posebej za uporabo s tem digitalnim fotoaparatom Nikon, so zasnovani in dokazano delujejo v skladu z operativnimi in varnostnimi zahtevami tega elektronskega vezja.

Če uporabljate elektronske dodatke, ki niso znamke Nikon, lahko fotoaparat poškodujete in razveljavite Nikonovo garancijo. Uporaba polnilnih Li-ionskih baterij, ki so izdelki drugih proizvajalcev in nimajo Nikonove holografske nalepke (prikazana na desni), lahko povzroči nepravilno delovanje fotoaparata ali pa se polnilne baterije začnejo pregrevati, se vžgejo, počijo ali začnejo puščati.

Več informacij o Nikonovi dodatni opremi dobite pri pooblaščenem lokalnem prodajalcu Nikonovih izdelkov.

Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov

Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov (kot so poroke ali izleti) naredite poskusni posnetek, da se prepričate, ali fotoaparat pravilno deluje. Nikon ne odgovarja za poškodbe ali izgubo dobička zaradi okvare fotoaparata.

Vseživljenjsko izobraževanje

Nikon je v sklopu »vseživljenjskega izobraževanja« obvezan k podpori in izobraževanju za izdelke. Stalno posodobljene informacije najdete na naslednjih spletnih mestih:

Na teh spletnih straneh najdete posodobljene informacije o izdelkih, namige, odgovore na pogosta vprašanja in splošna navodila o digitalni obdelavi fotografij in digitalni fotografiji. Dodatne informacije so morda na voljo tudi pri predstavniku podjetja Nikon na vašem območju. Kontaktne naslove najdete na naslednji spletni strani:
https://imaging.nikon.com/