Izberite elemente, prikazane v menijih i med fotografiranjem. Uporabite nastavitev po meri f1 [ Customize i menu ] za izbiro elementov, prikazanih med fotografiranjem z iskalom, nastavitev po meri f2 [ Customize i menu (Lv) ] za izbiro elementov, prikazanih med fotografiranjem v pogledu v živo, in nastavitev po meri g1 [ Customize i menu ] za izbiro predmeti, prikazani med snemanjem filma. Postopek prilagajanja menijev i je opisan spodaj.

 1. Označite položaj, ki ga želite spremeniti, in pritisnite J

  Prikaže se seznam elementov, ki so na voljo za izbrano mesto.

 2. Označite želeni element in pritisnite J
  • Element bo dodeljen izbranemu položaju in prikazane bodo možnosti, prikazane v 1. koraku.

  • Ponovite koraka 1 in 2 po želji.

 3. Pritisnite gumb G

  Spremembe bodo shranjene in prikazan bo meni z nastavitvami po meri.