Če želite povečati fotografijo, prikazano pri celozaslonskem predvajanju, pritisnite gumb X ali sredino večnamenskega izbirnika ali dvakrat hitro pritisnite zaslon. Fotografije v formatu [ FX (36 × 24) ] lahko povečate do največ približno 21× ( velike slike), 16× ( srednje ) ali 10× ( majhne ). Obrazi, zaznani med povečavo, so označeni z belimi obrobami; zavrtite gumb za podukaze, da si ogledate druge obraze.

Uporaba povečave predvajanja

Operacija

Opis

Povečajte ali pomanjšajte

  • Pritisnite gumb X ali uporabite poteze za raztegovanje, da povečate.

  • Za pomanjšanje pritisnite W ( M ) ali uporabite poteze za ščipanje.

Ko se spremeni razmerje povečave, se prikaže navigacijsko okno, pri čemer je trenutno vidno območje označeno z rumeno obrobo. Vrstica pod navigacijskim oknom prikazuje razmerje povečave in obarva zeleno pri 1:1. Navigacijsko okno se po nekaj sekundah izbriše z zaslona.

Oglejte si druga področja slike

Z večnamenskim izbirnikom ali drsnimi potezami si oglejte področja slike, ki niso vidna na monitorju. Držite večnamenski izbirnik pritisnjen, da se hitro pomaknete na druga področja okvirja.

Obreži sliko *

Če želite sliko obrezati na območje, ki je trenutno vidno na monitorju, pritisnite i in izberite [ Hitro obrezovanje ].

Izberite obraze

Obrazi, zaznani med povečavo, so v navigacijskem oknu označeni z belimi obrobami. Zavrtite gumb za podukaze ali tapnite vodnik na zaslonu, da si ogledate druge obraze.

Oglejte si druge slike

Zavrtite glavni gumb za ukaze, da si ogledate isto lokacijo na drugih fotografijah, ne da bi spremenili razmerje povečave (z izbiro filma prekličete povečavo). Druge fotografije si lahko ogledate tudi tako, da tapnete ikono e ali f na dnu zaslona.

Zaščitite slike

Pritisnite gumb g ( h / Q ) za vklop ali izklop zaščite za trenutno sliko ( Zaščita slik pred brisanjem ).

Nadaljujte s snemanjem

Pritisnite sprožilec do polovice ali pritisnite gumb K , da zapustite način fotografiranja.

Ogled menijev

Pritisnite gumb G za ogled menijev.

  • [ Hitro obrezovanje ] ni na voljo v meniju i , ko so prikazani histogrami RGB ( RGB histogram ).