Izberite [ Filtrirano predvajanje ] v meniju i , da si ogledate samo slike, ki izpolnjujejo kriterije, izbrane za [ Kriteriji filtriranega predvajanja ] v meniju za predvajanje ali v meniju za predvajanje i .

[ Filtrirana merila predvajanja ]

Označite možnosti in pritisnite 2 , da izberete ( M ) ali prekličete izbiro ( U ). Med filtriranim predvajanjem bodo prikazane samo slike, ki izpolnjujejo vse kriterije, označene s kljukico ( M ).

Možnost

Opis

[ Zaščiti ]

M : Vključi zaščitene slike.

[ Ocena ]

M : Vključi slike z izbranimi ocenami.

[ Izberite za pošiljanje (žični LAN/WT) ]

  • Izberite ( M ) [ Poslane slike ], da vključite slike, ki so bile predhodno naložene v računalnik ali ftp strežnik prek etherneta ali izbirnega brezžičnega oddajnika WT-6.

  • Izberite ( M ) [ Neposlane slike ], da vključite slike, ki še niso bile naložene.

  • Izberite obe možnosti, da vključite poslane in neposlane slike.

  • Med filtriranim predvajanjem se okoli zaslona prikaže bela obroba.

  • Če želite končati filtrirano predvajanje, znova izberite [ Filtrirano predvajanje ].