Pred fotografiranjem preverite stanje baterije in število preostalih osvetlitev.

Nivo baterije

Pred fotografiranjem preverite stanje baterije. Nivo baterije je prikazan na zgornji nadzorni plošči in v iskalu.

Zgornja nadzorna plošča

Iskalo

Opis

L

Baterija popolnoma napolnjena.

K

Baterija je delno izpraznjena.

J

I

H

d

Nizka baterija. Napolnite baterijo ali pripravljeno rezervno baterijo.

H
(utripa)

d
(utripa)

Sprožilec je onemogočen. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

Indikatorji pomnilniške kartice in število preostalih posnetkov

Zgornja nadzorna plošča in iskalo prikazujeta število dodatnih fotografij, ki jih je mogoče posneti pri trenutnih nastavitvah (tj. število preostalih osvetlitev).

  • Zgornja nadzorna plošča prikazuje režo ali reže, v katerih je trenutno pomnilniška kartica (primer prikazuje ikone, prikazane, ko so kartice vstavljene v obe reži).

  • Pri privzetih nastavitvah je [ Overflow ] izbran za [ Vloga, ki jo igra kartica v reži 2 ] v meniju za fotografiranje. Ko sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, se slike najprej posnamejo na kartico v reži 1 in preklopijo na režo 2, ko je kartica v reži 1 polna.

  • Če sta vstavljeni dve pomnilniški kartici, bo fotoaparat prikazal število dodatnih fotografij, ki jih je mogoče posneti na kartico v reži 1. Ko je kartica v reži 1 polna, bo na zaslonu prikazano število preostalih posnetkov na kartici v reži 1. 2.

  • Vrednosti nad 1000 so zaokrožene navzdol na najbližjih sto. Na primer, vrednosti v bližini 1400 so prikazane kot 1,4 k.

  • Če je pomnilniška kartica polna ali je prišlo do napake kartice, utripa ikona za prizadeto režo.