Fotografije je mogoče uokviriti v iskalo (fotografija z iskalom) ali v monitor (fotografija v živo).

Uokvirjanje fotografij v iskalu (fotografija z iskalom)

 1. Pripravite kamero.

  Držite ročaj v desni roki in z levo držite ohišje fotoaparata ali objektiv, komolce približajte ob straneh prsnega koša.

 2. Uokvirite fotografijo.
  • Uokvirite fotografijo v iskalu.

  • Postavite glavni motiv v oklepaje območja AF.

 3. Za izostritev pritisnite sprožilec do polovice.
  • Indikator izostritve ( I ) se bo prikazal v iskalu, ko je operacija ostrenja končana.

   Zaslon iskala

   Opis

   (mirno)

   Predmet je v fokusu.

   (mirno)

   Točka ostrenja je pred motivom.

   (mirno)

   Točka ostrenja je za motivom.

   (utripa)

   Fotoaparat ne more izostriti s samodejnim ostrenjem.

  • Izostrite lahko tudi s pritiskom na gumb AF-ON .

 4. Gladko pritisnite sprožilec do konca navzdol, da posnamete fotografijo.

  Med snemanjem fotografije sveti lučka za dostop do pomnilniške kartice. Ne izvrzite pomnilniške kartice ter ne odstranite ali odklopite vira napajanja, dokler lučka ne ugasne in snemanje ni končano .

Časovnik pripravljenosti (fotografija z iskalom)

Kamera uporablja časovnik stanja pripravljenosti, da zmanjša porabo baterije. Časovnik se zažene, ko je sprožilec pritisnjen do polovice, in poteče, če približno 6 sekund ne izvedete nobene operacije. Zaslon iskala ter indikatorji hitrosti zaklopa in zaslonke na zgornji nadzorni plošči se izklopijo, ko se časovnik izteče. Če želite znova zagnati časovnik in obnoviti prikaze, drugič pritisnite sprožilec do polovice. Dolžino časa pred iztekom časovnika pripravljenosti lahko prilagodite z nastavitvijo po meri c2 [ Časovnik pripravljenosti ].

Časovnik pripravljenosti je vklopljen

Časovnik pripravljenosti je izklopljen

Uokvirjanje fotografij v portretni (»visoki«) orientaciji

Fotoaparat je opremljen s kontrolniki za uporabo v pokončni (»visoki«) orientaciji, vključno z navpičnim sprožilcem, gumboma Fn in AF-ON , glavnim in pomožnim gumbom za upravljanje ter večnamenskim izbirnikom.

 • Zasukajte navpično zaklepanje sprožilca za fotografiranje v položaj L , da preprečite nenamerno uporabo teh kontrolnikov, ko je fotoaparat v ležeči (»široki«) usmerjenosti.

Uokvirjanje fotografij v monitorju (pogled v živo)

 1. Obrnite izbirnik pogleda v živo na C (fotografija v živo).
 2. Pritisnite gumb a .
  • Ogledalo se bo dvignilo in začel se bo ogled v živo. Iskalo se zatemni in pogled skozi lečo se bo prikazal na monitorju.

  • Med ogledom v živo si lahko na monitorju ogledate osvetlitev za filme in fotografije.

 3. Pripravite kamero.

  Ročaj varno držite v desni roki in z levo primite ohišje fotoaparata ali objektiv.

 4. Uokvirite fotografijo.

  Postavite motiv blizu središča okvirja.

 5. Za izostritev pritisnite sprožilec do polovice.
  • Fokus se zaklene, medtem ko je sprožilec pritisnjen do polovice.

  • Če je fotoaparat sposoben izostriti, bo točka ostrenja prikazana zeleno. Če fotoaparat ne more izostriti, na primer zato, ker je motiv preblizu fotoaparata, bo točka ostrenja utripala rdeče.

  • Za predogled osvetlitve na monitorju, kot je prikazano na sliki (predogled osvetlitve), pritisnite gumb J Predogledate si lahko, kako izbrane nastavitve za hitrost zaklopa, zaslonko in občutljivost ISO vplivajo na osvetlitev med fotografiranjem. Kompenzacijo osvetlitve je mogoče prilagoditi za ±5 EV, čeprav se na prikazu predogleda prikažejo samo vrednosti med −3 in +3 EV.

 6. Pritisnite sprožilec do konca navzdol, da posnamete fotografijo.

  Monitor se med fotografiranjem izklopi.

 7. Pritisnite gumb a , da zaprete pogled v živo.
Snemanje v pogledu v živo
 • Čeprav ti učinki niso vidni na končnih slikah, lahko med ogledom v živo na monitorju opazite naslednje:

  • Premikajoči se predmeti na zaslonu so videti popačeni (posamezni subjekti, kot so vlaki ali avtomobili, ki se premikajo z veliko hitrostjo skozi okvir, so lahko popačeni ali pa je celoten okvir lahko videti popačen, ko se fotoaparat premika vodoravno)

  • Na zaslonu se lahko pojavijo nazobčani robovi, barvne obrobe, moiré in svetle lise

  • Svetla področja ali pasovi se lahko pojavijo v prizorih, osvetljenih z utripajočimi znaki in drugimi prekinitvenimi viri svetlobe ali ko je motiv za kratek čas osvetljen s stroboskopom ali drugim svetlim, trenutnim virom svetlobe

 • Utripanje in pasovi, ki so vidni na monitorju pod fluorescentnimi, živosrebrovimi ali natrijevimi žarnicami, lahko zmanjšate z uporabo elementa [ Zmanjšanje utripanja ] v meniju za snemanje videoposnetkov, čeprav so lahko še vedno vidni na fotografijah, posnetih pri nekaterih hitrostih zaklopa.

 • Da preprečite vstop svetlobe skozi iskalo, ki bi motila fotografije ali osvetlitev, dvignite ročico zaklopa okularja iskala, da zaprete zaklop okularja iskala.

 • Ko snemate v pogledu v živo, ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugim svetlim virom svetlobe. Neupoštevanje tega previdnostnega ukrepa lahko povzroči poškodbe notranjega vezja fotoaparata.

 • Ne glede na izbrano možnost za nastavitev po meri c2 [ Časovnik pripravljenosti ], časovnik pripravljenosti med ogledom v živo ne bo potekel.

Zaslon za odštevanje

V zgornjem levem kotu zaslona se bo prikazalo odštevanje približno 30 s, preden se pogled v živo samodejno konča.

 • Če je časovnik sprožil nastavitev po meri c4 [ Zakasnitev izklopa monitorja ], bo odštevanje prikazano v črni barvi, ki se začne 30 s pred iztekom časovnika, preklopi na rdeče, ko je do konca samo še 5 sekund. Če je [ Brez omejitve ] izbrana za [ Zakasnitev izklopa monitorja ] > [ Pogled v živo ], lahko fotoaparat kljub temu po potrebi prekine ogled v živo, da zaščiti svoja notranja vezja pred visokimi temperaturami in podobnim.

 • Odštevanje bo prikazano v rdeči barvi, ki se začne 30 s, preden se kamera izklopi, da zaščiti svoja notranja vezja. Odvisno od pogojev fotografiranja se lahko časovnik prikaže takoj, ko je izbran pogled v živo.

Predogled osvetlitve
 • Predogled osvetlitve ni na voljo, če je za hitrost zaklopa izbran A (Barb) ali % (Time). Predogled morda ne bo natančno odražal končnih rezultatov, če:

  • Uporablja se bliskavica

  • V veljavi je [ Active D-Lighting ] ali [ HDR (visok dinamični razpon) ].

  • p je izbran za hitrost zaklopa

  • Oklepaji so v veljavi

 • Če je motiv zelo svetel ali zelo temen, bodo indikatorji osvetlitve utripali in opozorili, da predogled morda ne bo natančno odražal osvetlitve.

Kontrolniki na dotik

Kontrolnike na dotik lahko uporabite namesto gumba za sprostitev sprožilca za ostrenje in fotografiranje med fotografiranjem v pogledu v živo ( ostrenje in sprostitev zaklopa ).

Predogled povečave pogleda v živo

Pritisnite gumb X , da povečate pogled na monitorju do največ približno 11×.

 • Pritisnite X za povečavo, W ( M ) za pomanjšanje.

 • Okno za krmarjenje se prikaže v sivem okviru v spodnjem desnem kotu zaslona.

 • Z večnamenskim izbirnikom se pomaknite do območij okvirja, ki na monitorju niso vidni.

Predogled fokusa med ogledom v živo

Če želite začasno izbrati največjo zaslonko za izboljšan predogled ostrenja med ogledom v živo, pritisnite gumb Pv . Če želite zaslonko povrniti na prvotno vrednost, znova pritisnite gumb Pv ali izostrite s samodejnim ostrenjem. Če med predogledom izostritve pritisnete sprožilec do konca, da posnamete sliko, se zaslonka povrne na prvotno vrednost, preden je fotografija posneta. Ko je izbrana največja zaslonka, je prikazana ikona največje zaslonke ( t ).