Slike lahko zaščitite, da preprečite nenamerno brisanje. Zaščitene slike pa bodo izbrisane, ko bo pomnilniška kartica formatirana ( Formatirajte pomnilniško kartico ).

  1. Izberite sliko.

    • Prikažite sliko v celozaslonskem predvajanju ali povečavi predvajanja.

    • Lahko pa sliko označite na seznamu sličic z večnamenskim izbirnikom.

  2. Pritisnite gumb g ( h / Q ).
    • Zaščitene slike so označene z ikono P

    • Če želite odstraniti zaščito, prikažite sliko ali jo označite na seznamu sličic in znova pritisnite g ( h / Q ).

Glasovni zapiski

Zaščita fotografij ščiti tudi vse glasovne beležke, posnete s slikami. Glasovnih beležk ni mogoče zaščititi ločeno.

Odstranitev zaščite z vseh slik

Če želite odstraniti zaščito za vse slike v mapi ali mapah, ki so trenutno izbrane za [ Playback folder ] v meniju za predvajanje, pritisnite gumba g ( h / Q ) in O ( Q ) za približno dve sekundi med predvajanjem.