Uporabite gumb Y , da izberete, kako kamera meri svetlobo pri nastavitvi osvetlitve.

Izbira možnosti merjenja

Držite gumb Y in zavrtite glavni gumb za ukaze.

Možnost

Opis

L

[ Matrično merjenje ]

Matrično merjenje je prilagojeno širokemu razponu predmetov. Daje rezultate naravnega videza.

M

[ Sredinsko uteženo merjenje ]

Fotoaparat dodeli največjo težo središču okvirja. Uporablja se lahko na primer pri predmetih, ki prevladujejo v kompoziciji.

N

[ Točkovno merjenje ]

Kamera meri krog s premerom 4 mm (0,16 in.) (približno 1,5 % okvirja). Uporabite na primer za merjenje določenega območja okvirja, ko je vaš motiv osvetljen od ozadja ali ima izrazito kontrastna območja.

t

[ Poudarjeno merjenje ]

Fotoaparat pripiše največjo težo poudarkom. Uporabite to možnost, da zmanjšate izgubo podrobnosti v poudarkih, na primer pri fotografiranju reflektorjev na odru.