Priključitev ethernetnega kabla

Vstavite ethernetni kabel v ethernetni priključek kamere. Ne uporabljajte sile in ne vstavljajte konektorjev pod kotom. Drugi konec kabla priključite na računalnik ali usmerjevalnik.

  • Izberite [ Žični LAN ] za [ Žično LAN/WT ] > [ Izberi strojno opremo ] v nastavitvenem meniju.

Pritrditev WT-6

Zavrtite pokrov perifernega priključka navzgor ( q ) in do konca vstavite priključke na WT-6 v periferni priključek kamere ( w ). Zavrtite zaklepno kolo, da zaskočite WT-6 ( e ).

  • Izberite [ Brezžično LAN ] za [ Žični LAN/WT ] > [ Izberi strojno opremo ] v nastavitvenem meniju.

Izbira vira napajanja

Če želite preprečiti, da bi se fotoaparat med nastavitvijo ali prenosom podatkov nepričakovano izklopil, uporabite popolnoma napolnjeno baterijo ali izbirni napajalnik.