Kamera se lahko poveže z obstoječimi omrežji prek ethernetnega kabla drugega proizvajalca, vstavljenega v ethernetni priključek kamere, ali izbirnega brezžičnega oddajnika WT-6, ki je priključen preko zunanjega priključka. Povezava je zanesljivejša od tiste, ki jo ponuja vgrajen Wi-Fi v fotoaparatu.

Pripomoček za brezžični oddajnik

Preden boste lahko nalagali slike prek omrežja Wi-Fi, boste morali fotoaparat seznaniti z računalnikom z Nikonovo programsko opremo Wireless Transmitter Utility.

  • Ko so naprave seznanjene, se boste lahko povezali z računalnikom iz kamere.

  • Pripomoček za brezžični oddajnik je na voljo za prenos iz Nikonovega centra za prenose. Po branju opomb o izdaji in sistemskih zahtev prenesite najnovejšo različico.

    https://downloadcenter.nikonimglib.com/