• CFexpress je blagovna znamka združenja CompactFlash Association v Združenih državah in drugih državah.

 • NVM Express je blagovna znamka NVM Express Inc. v Združenih državah in drugih državah.

 • XQD je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

 • Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

 • Apple®, App Store®, logotipi Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in/ali drugih državah.

 • Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC. Robot Android je reproduciran ali spremenjen iz dela, ki ga je ustvaril in delil Google ter se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

 • IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., v Združenih državah in/ali drugih državah in se uporablja pod licenco.

 • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing, LLC.

 • Besedna znamka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba teh znamk s strani Nikona je licencirana.

 • Wi‑Fi in logotip Wi‑Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki združenja Wi‑Fi Alliance.

 • Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem priročniku ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.

Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana tako, da se poveže posebej z izdelki Apple, navedenimi na znački, in da je razvijalec potrdil, da izpolnjuje Apple standarde delovanja. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba te dodatne opreme z izdelkom Apple vpliva na brezžično delovanje.

Licenca FreeType (FreeType2)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Vse pravice pridržane.

MIT licenca (HarfBuzz)

Del te programske opreme je avtorsko zaščiten © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Vse pravice pridržane.

Licenca za bazo znakov Unicode® (Zbirka podatkov Unicode® znakov)

Programska oprema za ta izdelek uporablja odprtokodno programsko opremo Unicode® Character Database License. Pogoji licence programske opreme so naslednji:

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH IN DOVOLJENJU

Avtorske pravice © 1991-2019 Unicode, Inc. Vse pravice pridržane.

Distribuirano v skladu s pogoji uporabe v
https://www.unicode.org/copyright.html
.

Brezplačno se podeli dovoljenje kateri koli osebi, ki pridobi kopijo podatkovnih datotek Unicode in vso povezano dokumentacijo ("Podatkovne datoteke") ali programsko opremo Unicode ter vso povezano dokumentacijo ("Programska oprema") za obravnavanje podatkovnih datotek. ali Programska oprema brez omejitev, vključno z neomejenimi pravicami za uporabo, kopiranje, spreminjanje, združevanje, objavo, distribucijo in/ali prodajo kopij podatkovnih datotek ali programske opreme ter dovoliti osebam, ki so jim podatkovne datoteke ali programska oprema na voljo, torej, pod pogojem, da tudi

 • (i) to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano z vsemi kopijami podatkovnih datotek ali programske opreme, oz

 • (ii) to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano v povezani dokumentaciji.

PODATKOVNE DATOTEKE IN PROGRAMSKA OPREMA SO PONUJENE "KAKRŠNE SO", BREZ KAKRŠNE koli GARANCIJE, IZRECNE ALI NAKAZANE, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA JAMSTVO ZA PRODAJNOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NAMEN.

IMETNIK AVTORSKE PRAVICE ALI IMETNIKI, VKLJUČENI V TO OBVESTILO, V NIKAKEM PRIMERU NI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI TERJATKO ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO koli ŠKODO, KI JIH NE JE POSLEDIL, KI JIH NASTAJA, DRUGA ŠKOTNA DEJANJA, KI IZVAJAJO IZ UPORABE ALI DEJAVANJA PODATKOVNIH DATOTEK ALI PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI Z njo.

Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za promocijo prodaje, uporabe ali drugih poslov v teh podatkovnih datotekah ali programski opremi brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Licenca za patentni portfelj AVC

Ta izdelek je licenciran pod licenco patentnega portfelja AVC za osebno in nekomercialno uporabo potrošnika za ( i ) kodiranje videa v skladu s standardom AVC (»video AVC«) in/ali ( ii ) dekodiranje videa AVC, ki je bil kodiran s strani potrošnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je bil pridobljen od ponudnika video posnetkov z licenco za zagotavljanje AVC videa. Nobena licenca ni podeljena ali se nakazuje za kakršno koli drugo uporabo. Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, LLC Gl
https://www.mpegla.com

Licenca BSD (gonilnik NVM Express)

Licenca za odprtokodno programsko opremo, ki je vključena v gonilnik kamere NVM Express, je naslednja:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf