Za hiter dostop do izbranih nastavitev uporabite gumb Fn1 , Fn2 , Fn3 ( C ) ali navpični gumb Fn .

  • Dodeljeno nastavitev lahko prilagodite tako, da držite tipko ustrezen gumb in vrtenje gumbov za upravljanje. V nekaterih primerih lahko prilagodite izvedete tako z glavnim kot s pomožnim gumbom za upravljanje.

  • Uporabite nastavitve po meri f3 [ Kontrole po meri ] in g2 [ Kontrole po meri ] v meniju Nastavitve po meri, da izberete vloge, ki jih igrajo ti gumbi med fotografiranjem oziroma snemanjem filma.