Kamera eğim sensöründen gelen bilgilere dayalı olarak yuvarlanma ve eğim bilgilerini görüntüleyin.

  • Kamera ne sola ne de sağa eğilmezse, dönüş referans çizgisi yeşile döner. Kamera ne öne ne de geriye eğilmezse I ) yeşile döner.

  • Her bölme 5°'ye eşittir.

    kamera seviyesi

    Kamera sola veya sağa eğik

    Kamera ileri veya geri eğik

Kamerayı Eğmek

Fotoğraf makinesi keskin bir açıyla ileri veya geri eğildiğinde sanal ufuk görüntüsü doğru değildir. Fotoğraf makinesi eğimi ölçemezse, eğim miktarı görüntülenmez.