Kamera eğim sensöründen gelen bilgilere göre dönüş ve eğim bilgilerini görüntüleyin.

  • Kamera sola veya sağa eğilmezse dönme referans çizgisi yeşile döner. Kamera ileri veya geri eğilmezse ekranın ortasındaki nokta ( I ) yeşile döner.

  • Her bölme 5°'ye eşittir.

    Kamera seviyesi

    Kamera sola veya sağa eğildi

    Kamera ileri veya geri eğildi

Kamerayı Eğme

Kamera keskin bir açıyla ileri veya geri eğildiğinde sanal ufuk ekranı doğru değildir. Fotoğraf makinesi eğimi ölçemiyorsa eğim miktarı görüntülenmez.