Yeni fotoğraflar çekildikçe yorum ekleyin. Yorumlar NX Studio [ Bilgi ] sekmesinde görüntülenebilir.

Giriş Yorumu

En fazla 36 karakterden oluşan bir yorum girin. [ Yorum girişi ] seçeneğini vurgulayın ve bir metin girişi iletişim kutusunu görüntülemek için 2 tuşuna basın. Metin girişi hakkında bilgi için bkz. “Metin Girişi” ( Metin Girişi ).

Yorum Ekle

Yorumu sonraki fotoğraflara eklemek için [ Yorum ekle ] seçeneğini vurgulayın, 2 tuşuna basın ve yandaki onay kutusunda bir onay işaretinin ( M ) göründüğünü onaylayın. Değişiklikleri kaydedip çıkmak için J tuşuna basın; yorum sonraki tüm fotoğraflara eklenecektir.

Fotoğraf Bilgileri

Yorumlar, fotoğraf bilgileri ekranındaki çekim verileri sayfasında görüntülenebilir.