Запазете модифицираните Picture Controls като персонализирани Picture Controls.

Опция

Описание

[ Запазване/редактиране ]

Създайте нов персонализиран Picture Control на базата на съществуваща предварителна настройка или персонализиран Picture Control, или редактирайте съществуващи персонализирани Picture Controls.

[ Преименуване ]

Преименувайте персонализирани Picture Controls.

[ Изтриване ]

Изтрийте персонализирани Picture Controls.

[ Зареждане/запазване ]

Копирайте персонализирани Picture Controls към и от картата с памет.

Създаване на персонализирани контроли на картината

 1. Изберете [ Запазване/редактиране ].

  Маркирайте [ Save/edit ] и натиснете 2 , за да видите опциите [ Choose Picture Control ].

 2. Изберете контрол на картината.
  • Маркирайте съществуващ Picture Control и натиснете 2 , за да се покажат опциите за редактиране.

  • За да запазите копие на маркирания Picture Control без допълнителни промени, натиснете J . Ще се покажат опциите [ Save as ]; преминете към Стъпка 4.

 3. Редактирайте избрания Picture Control.
  • Наличните настройки и техниките за редактирането им са същите като при [ Set Picture Control ].

  • Натиснете J , за да изведете опциите [ Save as ], когато настройките са завършени.

  • За да изоставите всякакви промени и да започнете отначало от настройките по подразбиране, натиснете бутона O

 4. Изберете дестинация.

  Изберете дестинация за персонализирания Picture Control (C-1 до C-9).

 5. Дайте име на Picture Control.
  • Натискането на 2 , когато дестинацията е маркирана в предишната стъпка, показва диалоговия прозорец за въвеждане на текст [ Преименуване ].

  • По подразбиране новите Picture Control се именуват чрез добавяне на двуцифрено число към името на съществуващия Picture Control. Двуцифреният номер се задава автоматично.

  • Персонализираните имена на Picture Control могат да бъдат дълги до деветнадесет знака. На позицията на курсора се добавят нови знаци.

  • За да преминете през клавиатурата с главни и малки букви и символи, докоснете бутона за избор на клавиатура.

  • За информация относно редактирането на имена на Picture Control вижте „Въвеждане на текст“ ( Въвеждане на текст ).

  • Когато въвеждането приключи, натиснете X , за да запишете новия Picture Control.

  • Новият Picture Control ще бъде добавен към списъка Picture Control.

Оригиналната икона за управление на картината

Оригиналната предварително зададена Picture Control, на която се базира персонализираната Picture Control, се обозначава с икона в дисплея за редактиране.

Персонализирани опции за контрол на картината

Опциите, налични с персонализирани Picture Controls, са същите като тези, на които се базира персонализираният Picture Control.

Зареди/Запази

Елементът [ Load/save ] в менюто [ Manage Picture Control ] може да се използва за копиране на персонализирани Picture Controls от фотоапарата на карта с памет. Можете също да изтриете персонализирани Picture Controls или да ги копирате от карта с памет във фотоапарата. (Картата с памет трябва да бъде поставена в слот 1. Картите с памет, поставени в слот 2, няма да бъдат открити.)

 • [ Копиране в камера ]: Копирайте (импортирайте) персонализирани контроли на картината от картата с памет към фотоапарата. Picture Controls се копират в персонализирани Picture Controls C-1 до C-9 на фотоапарата и могат да бъдат именувани по желание.

 • [ Изтриване от карта ]: Изтриване на избрани персонализирани контроли на картината от картата с памет.

 • [ Копиране на карта ]: Копирайте (експортирайте) персонализиран Picture Control от фотоапарата на карта с памет. Маркирайте дестинация (от 1 до 99) за избрания Picture Control и натиснете J , за да го експортирате в картата с памет.