Запазете детайлите в светли и сенки, създавайки картини с естествен контраст. Използвайте за сцени с висок контраст, например когато снимате ярко осветени външни пейзажи през врата или прозорец или правите снимки на сенчести обекти в слънчев ден. Активното D-Lighting е най-ефективно, когато се използва с матрично измерване.

[ Изключено ]

[ Y Авто ]

Опция

Описание

Y

[ Автоматично ]

Фотоапаратът автоматично настройва Active D-Lighting в отговор на условията на снимане.

Z

[ Изключително високо ]

Изберете количеството на активното D-Lighting, което се извършва от [ Изключително високо ], [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

P

[ високо ]

Q

[ Нормално ]

R

[ ниска ]

c

[ Изключено ]

Активното D-Lighting е изключено.

Избраната в момента опция се показва на дисплея по време на снимане.

Активно D-Lighting
  • „Шум“ под формата на произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии може да се появи на снимки, направени с Active D-Lighting.

  • В режим M , [ Y Auto ] е еквивалентно на [ Q Normal ].

  • При някои обекти може да се вижда неравномерно засенчване.

  • Тази функция не се прилага при висока ISO чувствителност (Hi 0,3–Hi 1,0), включително висока чувствителност, избрана чрез автоматичен контрол на чувствителността на ISO.