Изберете [ On ], за да намалите дифракцията при малки отвори (високи f-числа).