За да изберете функциите, присвоени на следните контроли в режим на снимки, независимо дали се използват самостоятелно или в комбинация с дисковете за управление, маркирайте желаната опция и натиснете J .

w Бутон Fn1
y Бутон Fn2
j Бутон AE-L/AF-L
k Бутон OK
z Бутон за запис на филм
S Бутон Fn на обектива
3 Бутон Fn2 на обектива
l Пръстен за управление на обектива

Ролите, които могат да бъдат присвоени на тези контроли, са както следва:

Вариант w y j k z S 3 l
K Изберете централна точка на фокусиране
A AF-ON
F Само AF заключване
E AE заключване (задържане)
D AE заключване (нулиране при освобождаване)
C Само AE заключване
B AE/AF заключване
r FV заключване
h Изключете светкавицата
q Визуализация
1 Спукване на скоби
4 + NEF (RAW)
n Проследяване на субекта
b Рамков мрежов дисплей
p Включване/изключване на мащаба
O МОЕТО МЕНЮ
3 Достъп до горния елемент в МОЕТО МЕНЮ
K Възпроизвеждане
J Изберете област на изображението
8 Качество/размер на изображението
m бял баланс
h Задайте Picture Control
y Активно D-Lighting
w Измерване
I / Y Режим на светкавица/компенсация
v Режим на освобождаване
z Режим на фокусиране/режим на AF зона
t Автоматично брекетинг
$ Многократна експозиция
2 HDR (висок динамичен диапазон)
z Режим на забавяне на експозицията
W Пиковите акценти
X Фокус (M/A)  12
q Бленда  2
E Компенсация на експозицията  2
9 ISO чувствителност  2
Нито един  2

Предлага се само със съвместими обективи.

Независимо от избраната опция, в режим на ръчно фокусиране контролният пръстен може да се използва само за регулиране на фокуса.

Налични са следните опции:

Вариант Описание
K Изберете централна точка на фокусиране Натискането на контрола избира централната точка на фокусиране.
A AF-ON Натискането на контрола стартира автоматично фокусиране.
F Само AF заключване Фокусът се заключва, докато контролът е натиснат.
E AE заключване (задържане) Експозицията се заключва при натискане на контрола и остава заключена, докато контролът не бъде натиснат втори път или изтича таймерът за готовност.
D AE заключване (нулиране при освобождаване) Експозицията се заключва при натискане на контрола и остава заключена, докато контролът не бъде натиснат втори път, докато затворът не бъде освободен или таймерът за готовност не изтече.
C Само AE заключване Експозицията се заключва, докато контролът е натиснат.
B AE/AF заключване Заключване на фокуса и експозицията, докато контролът е натиснат.
r FV заключване Натиснете контрола, за да заключите стойността на светкавицата за вградената светкавица или допълнителните светкавици. Натиснете отново, за да отмените FV заключване.
h Изключете светкавицата Ако светкавицата в момента е активирана, тя ще бъде деактивирана, докато контролът е натиснат.
q Визуализация Дръжте контрола натиснат, за да прегледате цвета, експозицията и дълбочината на полето.
1 Спукване на скоби Ако контролът е натиснат, докато експонирането или ADL брекетингът е активен в режим на освобождаване на единичен кадър, всички снимки в текущата програма за бракетинг ще бъдат направени всеки път, когато се натисне спусъка. Ако брекетингът на баланса на бялото е активен или е избран режим на непрекъснато освобождаване, фотоапаратът ще повтори серия с брекетинг, докато бутонът за освобождаване на затвора се задържа натиснат.
4 + NEF (RAW) Ако в момента е избрана опция JPEG за качество на изображението, ще се покаже “RAW” и ще бъде записано NEF (RAW) копие със следващата снимка, направена след натискане на контрола (оригиналната настройка за качество на изображението ще бъде възстановена, когато премахнете пръст от бутона за освобождаване на затвора). NEF (RAW) копия се записват при настройката, избрана в момента за NEF (RAW) запис в менюто за снимане. За да излезете без да записвате NEF (RAW) копие, натиснете отново контрола.
n Проследяване на субекта

Натискането на контрола по време на автофокус на зона позволява проследяване на обекта; точката на фокусиране ще се промени на прицел, а мониторът и визьорът на дисплеи за проследяване на обекта.

  • За да прекратите AF за проследяване на обекта, натиснете отново контрола.
b Рамков мрежов дисплей Натискането на контрола по време на автофокус на зона позволява проследяване на обекта; точката на фокусиране ще се промени на прицел, а мониторът и визьорът на дисплеи за проследяване на обекта.
p Включване/изключване на мащаба Натиснете контрола, за да увеличите дисплея в областта около текущата точка на фокусиране. Натиснете отново контрола, за да намалите мащаба.
O МОЕТО МЕНЮ При натискане на контрола се извежда „МОЕТО МЕНЮ“.
3 Достъп до горния елемент в МОЕТО МЕНЮ Натиснете бутона за управление, за да преминете към горния елемент в „МОЕТО МЕНЮ“. Изберете тази опция за бърз достъп до често използван елемент от менюто.
K Възпроизвеждане Натиснете контрола, за да започнете възпроизвеждането.
J Изберете област на изображението Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да изберете областта на изображението.
8 Качество/размер на изображението Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете опция за качество на изображението, и диска за подкоманди, за да изберете размер на изображението.
m бял баланс Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете опция за баланс на бялото (в някои случаи може да бъде избрана подопция с помощта на диска за подкоманди).
h Задайте Picture Control Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да изберете Picture Control.
y Активно D-Lighting Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да регулирате Active D-Lighting.
w Измерване Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да изберете опция за измерване.
I / Y Режим на светкавица/компенсация Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете режим на светкавица и диска за подкоманди, за да регулирате мощността на светкавицата.
v Режим на освобождаване Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете режим на освобождаване. В режим Continuous L или Self-Timer , можете да завъртите диска за подкоманди, за да изберете скоростта на напредване на кадрите или забавяне на освобождаването.
z Режим на фокусиране/режим на AF зона Натиснете бутона за управление и завъртете главния и подкомандния диск, за да изберете режимите на фокусиране и AF зона.
t Автоматично брекетинг Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете броя на снимките, и диска за подкоманди, за да изберете стъпката на скоба или количеството активно D-Lighting.
$ Многократна експозиция Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете режим, и диска за подкоманди, за да изберете броя на изстрелите.
2 HDR (висок динамичен диапазон) Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете режим, и диска за подкоманди, за да изберете диференциала на експозицията.
z Режим на забавяне на експозицията Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да изберете закъснение за освобождаване на затвора.
W Пиковите акценти Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете пиково ниво и диска за подкоманди, за да изберете цвета на пика.
X Фокус (M/A) Автофокусът може да бъде отменен чрез завъртане на пръстена за управление, докато спусъкът е натиснат наполовина (автофокус с ръчно отмяна). За да префокусирате с помощта на автоматично фокусиране, вдигнете пръста си от бутона за освобождаване на затвора и след това го натиснете отново наполовина.
q Бленда Използвайте контрола, за да регулирате блендата.
E Компенсация на експозицията Използвайте контрола, за да регулирате компенсацията на експозицията.
9 ISO чувствителност Завъртете пръстена за управление на обектива, за да регулирате ISO чувствителността.
Нито един Контролът няма ефект.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/показване

e: Bracketing/flash

f: Контроли

g: Филм