За да изберете функциите, присвоени на следните контроли в режим на филм, независимо дали се използват самостоятелно или в комбинация с дисковете за управление, маркирайте желаната опция и натиснете J .

w Бутон Fn1
y Бутон Fn2
j Бутон AE-L/AF-L
k Бутон OK
l Пръстен за управление на обектива

Ролите, които могат да бъдат присвоени на тези контроли, са както следва:

Вариант w y j k l
t Мощна бленда (отворена)
q Мощна бленда (затворена)
i Компенсация на експозицията +
h Компенсация на експозицията –
n Проследяване на субекта
b Рамков мрежов дисплей
K Изберете централна точка на фокусиране
A AF-ON
F Само AF заключване
E AE заключване (задържане)
C Само AE заключване
B AE/AF заключване
p Включване/изключване на мащаба
1 Записвайте филми
m бял баланс
h Задайте Picture Control
y Активно D-Lighting
w Измерване
c Режим на освобождаване (запазване на рамката)
z Режим на фокусиране/режим на AF зона
H Чувствителност на микрофона
W Пиковите акценти
X Фокус (M/A)  12
q Мощна бленда  2
E Компенсация на експозицията  2
9 ISO чувствителност  2
Нито един  2

Предлага се само със съвместими обективи.

Независимо от избраната опция, в режим на ръчно фокусиране контролният пръстен може да се използва само за регулиране на фокуса.

Налични са следните опции:

Вариант Описание
t Мощна бленда (отворена) Блендата се разширява, докато контролът е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 ( персонализирани контроли ) > бутон Fn2 > мощност на блендата (затваряне) за регулиране на блендата, контролирано с бутон.
q Мощна бленда (затворена) Блендата се стеснява, докато контролът е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 ( Персонализирани контроли ) > бутон Fn1 > Мощност на блендата (отворена) за регулиране на блендата, контролирано с бутон.
i Компенсация на експозицията + Компенсацията на експозицията се увеличава, докато контролът е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 ( персонализирани контроли ) > бутон Fn2 > компенсация на експозицията – за компенсация на експозицията, контролирана с бутон.
h Компенсация на експозицията – Компенсацията на експозицията намалява, докато контролът е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 ( персонализирани контроли ) > бутон Fn1 > компенсация на експозицията + за контролирана с бутон компенсация на експозицията.
n Проследяване на субекта

Натискането на контрола по време на автофокус на зона позволява проследяване на обекта; точката на фокусиране ще се промени на прицел, а мониторът и визьорът на дисплеи за проследяване на обекта.

  • За да прекратите AF за проследяване на обекта, натиснете отново контрола.
b Рамков мрежов дисплей Натиснете контрола, за да включите или изключите дисплея на рамката.
K Изберете централна точка на фокусиране Натискането на контрола избира централната точка на фокусиране.
A AF-ON Натискането на контрола стартира автоматично фокусиране.
F Само AF заключване Фокусът се заключва, докато контролът е натиснат.
E AE заключване (задържане) Експозицията се заключва при натискане на контрола и остава заключена, докато контролът не бъде натиснат втори път или изтича таймерът за готовност.
C Само AE заключване Експозицията се заключва, докато контролът е натиснат.
B AE/AF заключване Заключване на фокуса и експозицията, докато контролът е натиснат.
p Включване/изключване на мащаба Натиснете контрола, за да увеличите дисплея в областта около текущата точка на фокусиране. Натиснете отново контрола, за да намалите мащаба.
1 Записвайте филми Натиснете контрола, за да започнете запис на филм. Записването приключва, когато контролът бъде натиснат отново.
m бял баланс Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете опция за баланс на бялото (в някои случаи може да бъде избрана подопция с помощта на диска за подкоманди).
h Задайте Picture Control Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да изберете Picture Control.
y Активно D-Lighting Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да регулирате Active D-Lighting.
w Измерване Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да изберете опция за измерване.
c Режим на освобождаване (запазване на рамката) Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да изберете режима на освобождаване за снимки, направени по време на запис на филм.
z Режим на фокусиране/режим на AF зона Натиснете бутона за управление и завъртете главния и подкомандния диск, за да изберете режимите на фокусиране и AF зона.
H Чувствителност на микрофона Натиснете бутона за управление и завъртете диска за управление, за да регулирате чувствителността на микрофона.
W Пиковите акценти Натиснете бутона за управление и завъртете главния диск за управление, за да изберете пиково ниво и диска за подкоманди, за да изберете цвета на пика.
X Фокус (M/A) Използвайте контрола, за да фокусирате ръчно, независимо от опцията, избрана за режим на фокусиране. За да префокусирате с помощта на автофокус, натиснете наполовина бутона за освобождаване на затвора или натиснете контрол, към който е зададен AF-ON.
q Мощна бленда Използвайте контрола, за да регулирате блендата.
E Компенсация на експозицията Използвайте контрола, за да регулирате компенсацията на експозицията.
9 ISO чувствителност Използвайте контрола, за да регулирате ISO чувствителността.
Нито един Контролът няма ефект.

Мощна бленда

Мощната бленда е налична само в режими A и M ( 6 показва, че мощностната бленда не може да се използва). Дисплеят може да мига, докато се регулира блендата.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/показване

e: Bracketing/flash

f: Контроли

g: Филм