Az anyagi károk és személyi sérülések elkerülése érdekében a termék használata előtt olvassa el a „Saját biztonsága érdekében” fejezetben foglaltakat.

A biztonsági útmutatót tartsa a fényképezőgép összes felhasználója számára hozzáférhető helyen.

VESZÉLY: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása jelentősen megnöveli a halálos kimenetelű vagy súlyos sérülést okozó baleset esélyét.

FIGYELMEZTETÉS: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELEM: Az ezzel az ikonnal jelzett óvintézkedések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

 • Ne használja mozgás vagy jármű működtetése közben.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet vagy sérülést okozhat.

 • Ne szerelje szét és ne alakítsa át a terméket. Ne érintse meg a leejtés vagy más baleset következtében hozzáférhetővé vált belső alkatrészeket.

  Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütést vagy más sérülést eredményezhet.

 • Ha bármely rendellenességet észlel, például a termék füstöt, hőt vagy szokatlan szagot áraszt, haladéktalanul távolítsa el az akkumulátort, vagy válassza le a terméket az áramforrásról.

  A további használat tüzet, illetve égési vagy egyéb sérülést okozhat.

 • Tartsa szárazon. Ne érjen a termékhez nedves kézzel. Ne érjen a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.

  Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.

 • Szabad bőrfelülete ne érintkezzen hosszabb ideig a termékkel, amikor az be van kapcsolva vagy csatlakozik az elektromos hálózathoz.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása enyhe égési sérüléshez vezethet.

 • Ne használja a terméket gyúlékony por vagy gáz, úgymint propán, benzin vagy aeroszolok jelenlétében.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása robbanást vagy tüzet idézhet elő.

 • Az objektíven keresztül ne nézzen közvetlenül a napba vagy más erős fényforrásba.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása látáskárosodást okozhat.

 • Ne irányítsa a vakut vagy az AF-segédfényt gépjárművezető felé.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat.

 • Tartsa a terméket gyermekektől távol.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Amennyiben a gyermek a készülék bármely alkatrészét lenyelte, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

 • A szíjakat ne tekerje a nyaka köré.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása balesetet okozhat.

 • Ne használjon olyan akkumulátort, töltőt, hálózati tápegységet és USB-kábelt, amelyet nem kifejezetten ezzel a termékkel való használatra terveztek. A termékhez tervezett akkumulátor, töltő, hálózati tápegység és USB-kábel használata során:

  • Ne károsítsa, alakítsa át, rántsa és hajlítsa meg a huzalokat és kábeleket, ne helyezzen rájuk súlyos tárgyakat, illetve ne tegye ki azokat hő és nyílt láng hatásának.
  • Ne használjon egyik feszültségről a másikra történő átalakításra szolgáló úti konvertert vagy adaptert, illetve egyenáram/váltóáram átalakítót.

  Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása tüzet vagy áramütést okozhat.

 • Ne érjen a csatlakozódugóhoz a termék töltése közben, vagy amikor viharos időben hálózati tápegységet használ.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

 • Ne érjen fedetlen kézzel a termékhez rendkívül magas, illetve alacsony hőmérsékletnek kitett helyen.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési vagy fagyási sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

 • Ne fordítsa hosszabb ideig az objektívet a nap vagy más erős fényforrás felé.

  Az objektív lencséi által összegyűjtött fénysugarak tüzet okozhatnak, vagy károsíthatják a termék belső alkatrészeit. Ellenfényben lévő téma fényképezésénél a nap semmiképpen ne szerepeljen a képen. Amennyiben a nap a kép közelében helyezkedik el, akkor a fényképezőgép által összegyűjtött napsugarak tüzet okozhatnak.

 • A terméket kapcsolja ki olyan környezetben, ahol használata nem megengedett. Kapcsolja ki a vezeték nélküli funkciókat olyan környezetben, ahol a vezeték nélküli készülékek használata nem megengedett.

  A termék által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a légi járművek fedélzetén, valamint a kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben található berendezések működését.

 • Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az akkumulátort, és válassza le a hálózati tápegységet.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

 • Ne használja a vakut, amikor az bőrfelülethez vagy tárgyakhoz ér, illetve közvetlen közelükben van.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása égési sérülést vagy tüzet okozhat.

 • Ne hagyja a terméket olyan környezetben, ahol hosszabb ideig lesz kitéve rendkívül magas hőmérsékletnek, például zárt autóban vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

 • Ne nézzen közvetlenül az AF-segédfénybe.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása látáskárosodást okozhat.

 • Ne szállítsa úgy a fényképezőgépet és az objektívet, hogy az állványra vagy hasonló tartozékra van szerelve.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti.

VESZÉLY (Akkumulátorok)

 • Ne használja az akkumulátorokat rendeltetésüktől eltérő módon.

  Az alábbi óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja:

  • Csak a termékkel való használatra jóváhagyott akkumulátorokat használjon.
  • Ne tegye ki az akkumulátorokat nyílt láng vagy erős hő hatásának.
  • Ne szerelje szét.
  • Ne zárja rövidre az érintkezőit azáltal, hogy nyaklánchoz, hajtűhöz vagy egyéb fémtárgyhoz érinti.
  • Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az azokat tartalmazó terméket erős fizikai behatásnak.
  • Ne lépjen rá az akkumulátorokra, ne szúrja át őket szöggel és ne üssön rájuk kalapáccsal.
 • Csak a megadott módon töltse.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

 • Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék szembe kerül, tiszta vízzel bőségesen öblítse ki, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz.

  Ha nem cselekszik haladéktalanul, az szemkárosodáshoz vezethet.

 • Kövesse a légikísérők utasításait.

  A nagy magasságban uralkodó nyomásmentes környezetben hagyott akkumulátor szivároghat, túlmelegedhet, megrepedhet és kigyulladhat.

FIGYELMEZTETÉS (Akkumulátorok)

 • Tartsa az akkumulátorokat gyermekektől távol.

  Amennyiben a gyermek lenyel egy akkumulátort, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

 • Tartsa az akkumulátorokat házi kedvencektől és más állatoktól távol.

  Ha az állatok ráharapnak az akkumulátorokra, rágcsálják vagy más módon károsítják azokat, az az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

 • Az akkumulátorokat ne merítse vízbe, és ne tegye ki eső hatásának.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat vagy a termék meghibásodását eredményezheti. Ha a terméket nedvesség éri, haladéktalanul törölje szárazra törölközővel vagy hasonló tárggyal.

 • Ha valamely elváltozást – például elszíneződést vagy deformálódást – tapasztal az akkumulátorokon, haladéktalanul függessze fel használatukat. Amennyiben az EN-EL25a/EN-EL25 akkumulátorok nem töltődnek fel a megadott időtartam alatt, fejezze be a töltésüket.

  Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása az akkumulátorok szivárgását, túlmelegedését, megrepedését vagy kigyulladását okozhatja.

 • A használaton kívül helyezett akkumulátorok érintkezőit szigetelje ragasztószalaggal.

  Ha az érintkezőkhöz fémtárgy ér, az túlmelegedést, megrepedést vagy tüzet okozhat.

 • Amennyiben az akkumulátorban lévő folyadék bőrre vagy ruhára kerül, bőséges tiszta vízzel haladéktalanul öblítse le az érintett területet.

  Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása bőrirritációt okozhat.