Védjegyinformáció

Az IOS a Cisco Systems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban, és licenc alapján használják. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mac, a macOS, az OS X, az Apple ® , az App Store ® , az Apple logók, az iPhone ® , az iPad ® és az iPod touch ® az Apple Inc. Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei. Az Android robotot a Google által létrehozott és megosztott munkából reprodukálják vagy módosítják, és a Creative Commons 3.0 Nevezési Licencben leírt feltételek szerint használják. A PictBridge a Camera and Imaging Products Association (CIPA) védjegye. Az SD, SDHC és SDXC logók az SD-3C, LLC védjegyei. A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Wi-Fi és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Bluetooth ® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Nikon Corporation az ilyen védjegyeket licenc alapján használja.

Az ebben a kézikönyvben vagy a Nikon termékhez mellékelt egyéb dokumentációban említett összes többi kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy egy tartozékot kifejezetten a jelvényben megjelölt Apple-termékekhez való csatlakozásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget az eszköz működéséért vagy a biztonsági és szabályozási szabványoknak való megfelelőségéért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek a tartozéknak az Apple termékkel való használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

FreeType licenc (FreeType2)

A szoftver egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Minden jog fenntartva.

MIT-licenc (HarfBuzz)

A szoftver egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Minden jog fenntartva.

AVC Patent Portfolio License

Ez a termék az AVC szabadalmi portfólió licence értelmében a fogyasztó személyes és nem kereskedelmi célú felhasználására ( i ) az AVC szabványnak megfelelő videó kódolására („AVC videó”) és/vagy ( ii ) az AVC-videó dekódolására vonatkozik. személyes és nem kereskedelmi tevékenységet folytató fogyasztó kódolta, és/vagy AVC-videó szolgáltatására engedéllyel rendelkező videószolgáltatótól szerezték be. Semmilyen más felhasználásra nem adnak engedélyt, és nem utalnak rá. További információk az MPEG LA, LLC-től szerezhetők be Lásdhttps://www.mpegla.com

Unicode ® karakteradatbázis licenc (Unicode ® karakteradatbázis)

Ez a szoftver Unicode ® Character Database nyílt forráskódot tartalmaz. A nyílt forráskódú kód licence alább található.

SZERZŐI JOGOK ÉS ENGEDÉLYEZÉS

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Minden jog fenntartva.

Terjesztve a Felhasználási feltételek szerint
https://www.unicode.org/copyright.html .

Ezúton ingyenes engedélyt adunk minden olyan személynek, aki másolatot szerez a Unicode adatfájlokról és bármely kapcsolódó dokumentációról ("Adatfájlok") vagy Unicode szoftverről és bármely kapcsolódó dokumentációról (a "Szoftver") az adatfájlok kezeléséhez. vagy Szoftver korlátozás nélkül, beleértve korlátozás nélkül az Adatfájlok vagy Szoftverek használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére és/vagy eladására vonatkozó jogokat, valamint annak engedélyezését, hogy az Adatfájlok vagy Szoftverek számára biztosított személyek ezt megtegyék. szóval, feltéve, hogy akár

  • ez a szerzői jogra és engedélyre vonatkozó megjegyzés az Adatfájlok vagy Szoftver összes példányánál megjelenik, vagy
  • ez a szerzői jogi és engedélyezési megjegyzés a kapcsolódó dokumentációban található.

AZ ADATKEZELÉSEKET ÉS SZOFTVERT „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE, KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZETT GARANCIA NÉLKÜL NYÚJTÁSRA, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT AZ ELADHATÓSÁGRA, BIZONYOS CÉLRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGI JOGI RÉSZRE VONATKOZÓ GARANCIÁT.

A JELEN KÖZLEMÉNYBEN SZEREPLŐ SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÜLÖNLEGES KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, VAGY A SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEKBŐL VAGY FELTÉTELEK VESZTESÉGÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT. EGYÉB, AZ ADATFÁJLOK VAGY SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS FORRÓ CSELEKVÉSE.

A jelen közleményben foglaltak kivételével a szerzői jog tulajdonosának neve a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható reklámban vagy egyéb módon az ezen Adatfájlok vagy Szoftver értékesítésének, felhasználásának vagy egyéb kereskedésének elősegítésére.