Koble til datamaskiner via Wi-Fi.

Wi-Fi-tilkobling

Velg Aktiver for å koble til med innstillingene som er valgt for Nettverksinnstillinger .

Nettverksinnstillinger

Velg Opprett profil for å opprette en ny nettverksprofil ( 0 Koble til i tilgangspunktmodus , Koble til i infrastrukturmodus ). Hvis det allerede eksisterer mer enn én profil, kan du trykke J for å velge en profil fra en liste. For å redigere en eksisterende profil, merk den og trykk på 2 . Følgende alternativer vil vises:

  • Generelt : Profilnavnet og passordet. Velg Profilnavn for å gi profilen nytt navn (som standard er profilnavnet det samme som nettverkets SSID). For å kreve at et passord angis før profilen kan endres, velg for Passordbeskyttelse (for å endre passordet, uthev og trykk 2 ).
  • Trådløs : Juster innstillinger for tilkobling til et nettverk via en ruter (infrastrukturmodus) eller for direkte trådløs tilkobling til kameraet (tilgangspunktmodus).

    • Infrastrukturmodus : Skriv inn nettverkets SSID og passord og velg typen autentisering/kryptering som brukes på nettverket ( ÅPEN eller WPA2-PSK-AES ). Kanalen velges automatisk.
    • Tilgangspunktmodus : Angi SSID og velg en kanal (velg Auto for automatisk kanalvalg eller Manuell for å velge kanalen manuelt) og autentiserings-/krypteringstype ( ÅPEN eller WPA2-PSK-AES ) som brukes for tilkobling til kameraet. Hvis WPA2-PSK-AES er valgt for Autentisering/kryptering , kan du også angi kamerapassordet.
  • TCP/IP : Hvis Aktiver er valgt for Hent automatisk , vil IP-adressen og subnettmasken for tilkoblinger i infrastrukturmodus hentes via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering. Velg Deaktiver manuelt for å angi IP-adressen ( Adresse ) og undernettmasken ( Maske ). Merk at en IP-adresse kreves for tilkoblinger i infrastrukturmodus.

Alternativer

Juster opplastingsinnstillingene.

Send automatisk

Velg for å laste opp nye bilder etter hvert som de tas. Opplastingen begynner først etter at bildet er lagret på minnekortet; pass på at det er satt inn et minnekort i kameraet. Filmer og bilder tatt i filmmodus lastes ikke opp automatisk når opptaket er fullført, men må i stedet lastes opp fra avspillingsskjermen ( 0 Laste opp bilder ).

Slett etter sending

Velg Ja for å slette bilder fra kameraets minnekort automatisk når opplastingen er fullført (filer som er merket for overføring før dette alternativet er valgt, slettes ikke). Sletting kan bli suspendert under enkelte kameraoperasjoner.

Send fil som

Når du laster opp NEF+JPEG-bilder, velg om du vil laste opp både NEF (RAW)- og JPEG-filene eller bare JPEG-kopien.

Opphev alle?

Velg Ja for å fjerne overføringsmerking fra alle bilder. Opplasting av bilder med et "sende"-ikon vil umiddelbart bli avsluttet.

MAC-adresse

Se MAC-adressen.