Koble til smarttelefoner eller nettbrett (smartenheter) via Bluetooth eller Wi-Fi.

Sammenkobling (Bluetooth)

Par med eller koble til smartenheter ved hjelp av Bluetooth.

Alternativ Beskrivelse
Start paringen Par kameraet med en smartenhet ( 0 Koble til via Bluetooth ).
Sammenkoblede enheter Vis sammenkoblede smartenheter eller bytt fra en enhet til en annen.
Bluetooth-tilkobling Velg Aktiver for å aktivere Bluetooth.

Velg å sende (Bluetooth)

Velg bilder for opplasting til en smartenhet eller velg om du vil merke bilder for opplasting etter hvert som de blir tatt. Opplastingen starter umiddelbart når en tilkobling er opprettet.

Alternativ Beskrivelse
Velg automatisk for å sende Hvis er valgt, vil bilder bli merket for opplasting til en smartenhet etter hvert som de tas (dette gjelder ikke bilder tatt i filmmodus, som må velges for opplasting manuelt). Uavhengig av hvilket alternativ som er valgt med kameraet, lastes bilder opp i JPEG-format med en størrelse på 2 megapiksler.
Velg manuelt for å sende Merk valgte bilder for opplasting.
Opphev alle Fjern overføringsmerking fra alle bilder.

Wi-Fi-tilkobling

Koble til smartenheter via Wi-Fi.

Etabler Wi-Fi-tilkobling

Start en Wi-Fi-tilkobling til en smartenhet. For å koble til, velg kameraets SSID på smartenheten og skriv inn passordet ( 0 Koble til via Wi-Fi (Wi-Fi-modus) ). Når en tilkobling er opprettet, vil dette alternativet endres til Lukk Wi-Fi-tilkobling , som kan brukes til å avslutte tilkoblingen når det er ønskelig.

Wi-Fi-tilkoblingsinnstillinger

Få tilgang til følgende Wi-Fi-innstillinger:

  • SSID : Still inn kameraets SSID.
  • Autentisering/kryptering : Velg ÅPEN eller WPA2-PSK-AES .
  • Passord : Angi kamerapassordet.
  • Kanal : Velg Auto for å få kameraet til å velge kanalen automatisk, eller velg Manuell og velg kanalen manuelt.
  • Gjeldende innstillinger : Vis gjeldende Wi-Fi-innstillinger.
  • Tilbakestill tilkoblingsinnstillinger : Velg Ja for å tilbakestille Wi-Fi-innstillingene til standardverdiene.

Send mens av

Hvis er valgt, fortsetter opplasting av bilder til smartenheter koblet til via Bluetooth selv når kameraet er av.