Laajenna suljinaikojen valikoimaa, joka on käytettävissä tilassa M ; hitain käytettävissä oleva suljinaika, kun [ ON ] on valittuna, on 900 s (15 minuuttia). Pidennettyä suljinaikaa voidaan käyttää yötaivaan kuvissa ja muissa pitkissä valotusajoissa.

  • Kun [ ON ] on valittuna, nykyisen valotuksen jäljellä oleva aika näkyy ohjauspaneelissa, kun suljinaika on alle 30 s.

  • Alle 1 s:n nopeuksilla kameran näyttämä suljinaika voi poiketa todellisesta valotusajasta. Todelliset valotusajat esimerkiksi 15 ja 30 sekunnin suljinajoilla ovat vastaavasti 16 ja 32 sekuntia. Valotusaika vastaa jälleen valittua suljinaikaa 60 sekunnin nopeuksilla ja sitä hitaammin.

A Mukautetut asetukset: Kameran asetusten hienosäätö

a: Keskity

b: Mittaus/valotus

c: Ajastimet/AE-lukko

d: Kuvaus/näyttö

e: Haarukointi/salama

f: Säätimet

g: Video