Valitse, lähettävätkö valinnaiset salamalaitteet esisalamaa ennen jokaista kuvaa sarjakuvauksen aikana nopeassa tai hitaassa jatkuvassa vapautustilassa.

Vaihtoehto

Kuvaus

c

[ Priorisoi kehysnopeus ]

Salamalaite lähettää esisalaman ennen ensimmäistä kuvaa kussakin sarjassa ja lukitsee tehon mitattuun arvoon jäljellä oleville kuville. Kuvan etenemisnopeus laskee vähemmän kuin silloin, kun [ Prioritize precise flash control ] on valittuna.

  • FV-lukituskuvake ( r ) ilmestyy kuvausnäyttöön sarjakuvauksen aikana.

q

[ Priorisoi tarkka salaman ohjaus ]

Salamalaite lähettää esisalaman ennen jokaista kuvaa ja säätää salaman tehoa tarpeen mukaan. Kuvan etenemisnopeus voi laskea joissakin olosuhteissa.

A Mukautetut asetukset: Kameran asetusten hienosäätö

a: Keskity

b: Mittaus/valotus

c: Ajastimet/AE-lukko

d: Kuvaus/näyttö

e: Haarukointi/salama

f: Säätimet

g: Video