Lista de meniu

Camera oferă următoarele meniuri. Pentru o descriere mai completă a elementelor individuale de meniu, consultați capitolul „Ghid de meniu” din Manualul de referință . Este posibil ca unele elemente să nu fie afișate în funcție de setările camerei sau de tipul de obiectiv, de unitatea bliț sau de alt accesoriu atașat.

MENIU REDARE

Șterge

Dosar de redare

Opțiuni de afișare pentru redare

Ștergeți imaginile din ambele sloturi

Slot PB de înregistrare în format dublu

Criterii de redare filtrate

Revizuirea imaginii

După ștergere

După explozie, arată

Rotiți în sus

Copiați imaginea(i)

Ascunde imaginea

Prezentare de diapozitive

MENIU FOTOGRAFIE

Bancă de meniuri de fotografiere

Bănci extinse de meniu foto

Dosar de stocare

Denumirea fișierelor

Rolul jucat de cărți în slotul 2

Zona imagine

Calitatea imaginii

Marimea imaginii

Înregistrare NEF (RAW).

Setări de sensibilitate ISO

echilibru alb

Setați Picture Control

Gestionați controlul imaginii

Spațiu de culoare

D‑Lighting activ

Expunere lungă NR

NR ISO ridicat

Control vignette

Compensarea difracției

Control automat al distorsiunii

Reducerea pâlpâirii

Control bliț

Bracketing automat

Expunere multiplă

HDR (gamă dinamică înaltă)

Fotografiere cu temporizator interval

Film time-lapse

Fotografiere cu schimbarea focalizării

Fotografie silențioasă cu vizualizare live

MENIU FILMARE

Resetați meniul de filmare

Denumirea fișierelor

Destinaţie

Zona imagine

Dimensiunea cadrelor/cadența cadrelor

Calitatea filmului

Tip de fișier de film

Setări de sensibilitate ISO

echilibru alb

Setați Picture Control

Gestionați controlul imaginii

D‑Lighting activ

NR ISO ridicat

Compensarea difracției

Reducerea pâlpâirii

VR electronic

Sensibilitatea microfonului

Atenuator

Raspuns in frecventa

Reducerea zgomotului vântului

Volumul căștilor

Cod de timp

MENIU DE SETARI PERSONALIZATE

Banca de setări personalizate

o focalizare automată

a1

Selectare prioritate AF-C

a2

Selectarea priorității AF-S

a3

Urmărirea focalizării cu blocare

a4

Punctele de focalizare utilizate

a5

Stocați punctele după orientare

a6

Activare AF

a7

Zona de ceas AF cu un singur punct

a8

Detectare feței cu urmărire 3D

a9

Detectare feței AF în zonă de grup

a10

Grupări personalizate (C1/C2)

a11

Detectare automată a feței AF cu zonă

a12

Punctul de pornire al zonei AF automate

a13

Persistența punctului de focalizare

a14

Limitați selecția modului zonei AF

a15

Restricții ale modului de focalizare automată

a16

Înfăşurare punct de focalizare

a17

Opțiuni pentru punctele de focalizare

a18

Inel de focalizare manuală în modul AF

b Măsurare/expunere

b1

Valoarea pasului de sensibilitate ISO

b2

Pași EV pentru controlul expunerii

b3

Exp./comp. flash valoarea pasului

b4

Compensare ușoară a expunerii

b5

Contorizare matrice

b6

Zona ponderată în centru

b7

Reglați fin expunerea optimă

b8

Păstrați exp. când f/ se schimbă

c Temporizatoare/Blocare AE

c1

Buton de declanșare AE‑L

c2

Temporizator standby

c3

Autodeclanșator

c4

Întârzierea opririi monitorizării

d Fotografiere/afișare

d1

Viteza de fotografiere continuă

d2

Max. eliberare continuă

d3

Selectarea modului de eliberare limită

d4

Sincronizare. opțiunile modului de eliberare

d5

Modul de întârziere a expunerii

d6

Obturator electronic cu perdea frontală

d7

Viteze de expunere extinse (M)

d8

Limitați zona de imagine selectabilă

d9

Secvența de numere de fișier

d10

Puncte de vârf

d11

Afișare grilă de încadrare

d12

Panou de control din spate

d13

Iluminare LCD

d14

Vizualizare live în modul continuu

d15

VR optic

e Bracketing/bliț

e1

Viteza de sincronizare a blițului

e2

Viteza obturatorului blițului

e3

Expunere comp. pentru blitz

e4

Control automat al sensibilității N ISO

e5

Prioritate la explozia blițului

e6

Bliț de modelare

e7

Bracketing automat (mod M)

e8

Ordinea de bracketing

e9

Opțiuni de rafală de bracketing

f Comenzi

f1

i meniul

f2

Personalizați meniul i Nivel)

f3

Controale personalizate

f4

Buton central cu selector multiplu

f5

Viteza obturatorului și blocarea diafragmei

f6

Personalizați cadranele de comandă

f7

Selector multiplu

f8

Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f9

Indicatoare inverse

f10

Opțiuni pentru butonul Vizualizare live

f11

D comutator

f12

Clipuri de redare cadru întreg

f13

Preferați centrul subselectorului

g Film

g1

i meniul

g2

Controale personalizate

g3

Buton central cu selector multiplu

g4

Evidențiați afișajul

MENIUL DE CONFIGURARE

Formatați cardul de memorie

Limba

Fus orar și data

Luminozitatea monitorului

Monitorizați echilibrul culorilor

Orizontul virtual

Afișaj informații

Opțiuni de reglare fină AF

Date despre lentile non-CPU

Curățați senzorul de imagine

Blocați oglinda pentru curățare

Imagine Dust Off ref fotografie

Maparea pixelilor

Comentariu imagine

Informații privind drepturile de autor

IPTC

Opțiuni pentru note vocale

Opțiuni de bip

Comenzi tactile

HDMI

Date despre locație (încorporate)

Opțiuni pentru telecomandă fără fir (WR).

Atribuiți butonul Fn de la distanță (WR).

Modul avion

Conectați-vă la dispozitivul inteligent

Conectați-vă la PC (Wi-Fi încorporat)

LAN/WT cu fir

Marcajul de conformitate

Informații despre baterie

Slot gol de blocare de eliberare

Salvați/încărcați setările meniului

Resetează toate setările

Versiunea softului

MENIU RETOUCH

Procesare NEF (RAW).

Tunde

Redimensionați

D-Lighting

Corectarea ochilor roșii

Îndreptați

Controlul distorsiunii

Controlul perspectivei

Monocrom

Suprapunerea imaginii

Trim film

MENIU MEU

Adăugați articole

Eliminați articole

Clasează articolele

Alegeți fila