Pentru scopuri ilustrative, afișajele sunt afișate cu toți indicatorii aprinși.

Vizorul

1

Indicator de rulare 1, 2 ( Orizont virtual )

2

Grila de încadrare 3 ( d11: Afișare grilă de încadrare )

3

Paranteze pentru zona AF ( Încadrarea fotografiilor în vizor (Fotografie cu vizor) , Selectarea punctului de focalizare )

4

Cerc de referință de 12 mm pentru măsurarea ponderată în centru ( Alegerea unei opțiuni de măsurare , Setări legate de expunere (măsurare și compensare a expunerii) )

5

Puncte de focalizare ( Selectarea punctului de focalizare )

Țintele de măsurare spot ( Alegerea unei opțiuni de măsurare , Alegerea modului în care aparatul foto setează expunerea )

Indicator mod zonă AF (Mod zonă AF )

6

Detectare pâlpâire ( Reducerea pâlpâirii )

7

Indicator teleconvertor 4

8

Indicator de pas 1, 5 ( Orizont virtual )

  1. Afișat prin apăsarea butonului căruia i-a fost atribuit [ Orizont virtual vizor ] utilizând setarea personalizată f3 ([ Comenzi personalizate ]; f3: Comenzi personalizate ).

  2. Funcționează ca un indicator de pas atunci când aparatul foto este rotit pentru a face fotografii în orientare „înalt” (portret).

  3. Afișat când este selectat [ Pornit ] pentru setarea personalizată d11 [ Afișare grilă de încadrare ].

  4. Afișat numai când este atașat un obiectiv cu un teleconvertor încorporat și teleconvertorul este în uz.

  5. Funcționează ca un indicator de rulare atunci când aparatul foto este rotit pentru a face fotografii în orientare „înalt” (portret).

1

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

Indicator de progres al expunerii și al bracketing-ului blițului ( Expunere și bracketing bliț )

2

Indicator de compensare bliț ( Reglarea compensării blițului , Compensarea blițului )

3

Indicator de compensare a expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

4

Indicator de bracketing

Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

1

Indicator de focalizare ( Încadrarea fotografiilor în vizor (Fotografie cu vizor) , Telemetrul electronic )

2

Contorizare ( Alegerea unei opțiuni de măsurare , Setări legate de expunere (măsurare și compensare a expunerii) )

3

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare focalizare , Blocare expunere automată )

4

Modul de expunere ( Alegerea unui mod de expunere , Alegerea unui mod de expunere )

5

Pictograma de blocare a vitezei obturatorului ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

6

Viteza obturatorului ( S (Automat cu prioritate declanșatorului) , M (manual )

Modul focalizare automată ( Alegerea unui mod AF , Modul de focalizare automată )

7

Pictograma de blocare a deschiderii ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

8

Diafragma (număr f; A (Auto cu prioritate deschidere) , M (manual )

Diafragma (număr de opriri; obiective fără CPU )

9

indicator de sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

Indicator automat de sensibilitate ISO ( Activarea controlului automat al sensibilității ISO, activarea sau dezactivarea controlului automat al sensibilității ISO )

10

Sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

Cantitatea de D-Lighting activ (D-Lighting activ )

Modul zonă AF ( Alegerea unui mod AF-Area , AF-Area Mode )

11

Afișaj de rețea ( Afișajul vizorului )

12

Numărul de expuneri rămase ( Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Numărul de fotografii rămase înainte ca memoria tampon să se umple ( Bufferul de memorie , Capacitate card de memorie )

Indicator de înregistrare a balansului de alb presetat ( Fotografie cu vizor )

Valoarea compensării expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

Valoarea compensarii blitului ( Reglarea compensării blițului , Compensarea blițului )

Indicator mod PC ( Software )

13

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

14

Indicator de pregătire pentru bliț * ( Utilizarea unui bliț în cameră )

15

Avertizare baterie descărcată ( Nivelul bateriei )

16

Indicator de oprire a diafragmei ( Lentile fără CPU )

17

Indicator de sincronizare bliț ( e1: Viteza de sincronizare a blițului )

18

Indicator de blocare FV ( Blocare FV , e5: Prioritate Flash Burst )

  • Afișat când este atașată o unitate bliț opțională ( Folosind un bliț de pe cameră ). Indicatorul de pregătire a blițului se aprinde când blițul este încărcat.

Vizorul

Când bateria este descărcată sau nu este introdusă nicio baterie, afișajul din vizor se va estompa. Afișajul va reveni la normal când este introdusă o baterie încărcată.

Extreme de temperatură

Luminozitatea panoului de control și a afișajelor vizorului variază în funcție de temperatură, iar timpii de răspuns pot scădea când temperatura este scăzută; afișajele vor reveni la normal la temperatura camerei.

Afișajul informațiilor

1

Modul de expunere ( Alegerea unui mod de expunere , Alegerea unui mod de expunere )

2

Indicator de program flexibil ( Program flexibil )

3

Pictograma de blocare a vitezei obturatorului ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

4

Indicator de sincronizare bliț ( e1: Viteza de sincronizare a blițului )

5

Viteza obturatorului ( S (Automat cu prioritate declanșatorului) , M (manual )

6

Indicator de oprire a diafragmei ( Lentile fără CPU )

7

Pictograma de blocare a deschiderii ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

8

Diafragma (număr f; A (Auto cu prioritate deschidere) , M (manual )

Diafragma (număr de opriri; obiective fără CPU )

9

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

indicator HDR ( Interval dinamic ridicat (HDR) )

Indicator de expunere multiplă ( Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (expunere multiplă) )

10

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

11

Numărul de expuneri rămase ( Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

12

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Compensarea expunerii )

Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

13

Indicator de compensare a expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

Valoarea compensării expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

1

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectarea prin Bluetooth , Conectați-vă la dispozitivul inteligent )

Modul avion ( Modul avion )

2

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectare prin Wi-Fi (Mod Wi-Fi) , Conexiune Wi-Fi , Conectați-vă la PC (Wi-Fi încorporat) )

3

Indicator de jurnal de urmărire ( date de locație )

4

Indicator de semnal prin satelit ( Indicatorul de semnal prin satelit )

5

Indicator de reducere a zgomotului de expunere lungă ( NR expunere lungă )

6

Indicator de control al vignetei ( Control vignetă )

7

Obturator electronic cu perdea frontală ( d6: Obturator electronic cu perdea frontală )

8

Modul de întârziere a expunerii ( d5: Modul de întârziere a expunerii )

9

Indicator temporizator interval ( Realizarea fotografiilor la un interval stabilit (Fotografiere cu temporizator de interval) )

! indicator („ceasul nu setat”) ( pictograma ! )

10

Modul control bliț ( Mod control bliț )

11

indicator FP ( e1: Viteza de sincronizare a blițului )

12

Indicator „Beep” ( Opțiuni de bip )

13

Indicator baterie ( Nivelul bateriei )

14

i zona de afișare a meniului ( Butonul i (meniul i ) )

15

Ghid ( Folosind meniul i )

16

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare focalizare , Blocare expunere automată )

17

Indicator de compensare bliț ( Compensarea blițului )

18

Indicator de blocare FV ( Blocare FV )

19

indicator de sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

Indicator automat de sensibilitate ISO ( Activarea controlului automat al sensibilității ISO, activarea sau dezactivarea controlului automat al sensibilității ISO )

20

Sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

Cel ! Pictogramă

O clipire ! pictograma indică faptul că ceasul camerei a fost resetat. Data și ora înregistrate cu fotografii noi nu vor fi corecte; utilizați opțiunea [ Fus orar și dată ] > [ Data și ora ] din meniul de configurare pentru a seta ceasul la ora și data corecte.

Folosind meniul i

Pentru a accesa meniul i , apăsați butonul i sau atingeți ghidul din afișajul de informații. Apăsați din nou butonul i sau apăsați butonul R pentru a reveni la afișajul de informații când setările sunt finalizate.

Vizualizare live (fotografie statică/filme)

Fotografie statică

1

Modul de expunere ( Alegerea unui mod de expunere , Alegerea unui mod de expunere )

2

Indicator de program flexibil ( Program flexibil )

3

Indicator „Fără card de memorie”.

4

Urmărirea subiectului AF ( Fotografie și filmare Live View )

5

Punct de concentrare ( Selectarea punctului de focalizare )

6

Modul autofocus ( alegerea unui mod AF , fotografiere Live View și filmare )

7

Modul zonă AF ( Alegerea unui mod de zonă AF , fotografiere Live View și filmare )

8

Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )

9

Controlul imaginii ( Butonul g ( h / Q ) , Procesarea imaginii (Controale imaginii) )

10

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectare prin Wi-Fi (Mod Wi-Fi) , Conexiune Wi-Fi , Conectați-vă la PC (Wi-Fi încorporat) )

11

Echilibru alb ( Ajustarea balansului de alb , obținerea de culori naturale cu diferite surse de lumină (echilibrul de alb) )

12

Indicator „Echilibrul de alb automat blocat” ( f3: comenzi personalizate )

13

Zona imagine ( Ajustarea setărilor zonei imaginii )

14

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

indicator HDR ( Interval dinamic ridicat (HDR) )

Indicator de expunere multiplă ( Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (expunere multiplă) )

15

Poziția cadrului curent în secvența de bracketing expunere/bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Poziția cadrului curent în secvența de bracketing pentru balansul de alb ( Bracketing balans de alb )

Suma de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Diferenţial de expunere HDR ( Interval dinamic ridicat (HDR) )

Numărul de expuneri (expunere multiplă; Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (expunere multiplă) )

16

pictograma i ( Butonul i (meniul i ) )

17

indicator de expunere ( Indicatori de expunere )

18

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectarea prin Bluetooth , Conectați-vă la dispozitivul inteligent )

Modul avion ( Modul avion )

19

Indicator de pregătire pentru bliț ( Utilizarea unui bliț în cameră )

20

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

21

Numărul de expuneri rămase ( Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

22

Indicator de semnal prin satelit ( Indicatorul de semnal prin satelit )

23

Sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

24

indicator de sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

Indicator automat de sensibilitate ISO ( Activarea controlului automat al sensibilității ISO, activarea sau dezactivarea controlului automat al sensibilității ISO )

25

Indicator de compensare a expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

26

Indicator de compensare bliț ( Reglarea compensării blițului , Compensarea blițului )

27

Diafragma ( A (Auto cu prioritate deschidere) , M (manual )

28

Pictograma de blocare a deschiderii ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

29

Viteza obturatorului ( S (Automat cu prioritate declanșatorului) , M (manual )

30

Indicator de sincronizare bliț ( e1: Viteza de sincronizare a blițului )

31

Pictograma de blocare a vitezei obturatorului ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

32

Indicator de blocare FV ( Blocare FV )

33

Contorizare ( Alegerea unei opțiuni de măsurare , Setări legate de expunere (măsurare și compensare a expunerii) )

34

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare focalizare , Blocare expunere automată )

35

Indicator baterie ( Nivelul bateriei )

36

Indicator de deschidere maximă ( Previzualizarea focalizării în timpul Live View )

37

Fotografie silențioasă ( Obturatorul electronic (fotografie silențioasă cu vizualizare live) )

Obturator electronic cu perdea frontală ( d6: Obturator electronic cu perdea frontală )

38

Modul de întârziere a expunerii ( d5: Modul de întârziere a expunerii )

39

Fotografiere la atingere ( Comenzi tactile )

40

Afișare fotografie live vizualizare WB ( Photo Live View Display WB )

41

Timp rămas ( Afișajul numărătorului invers )

Avertizare de temperatură (Avertismente de temperatură)

Avertismente de temperatură
  • Dacă temperatura camerei crește, vor fi afișate un avertisment de temperatură și un cronometru cu numărătoare inversă. Când temporizatorul ajunge la zero, monitorul se va opri.

  • Cronometrul devine roșu când este atins marcajul de treizeci de secunde. În unele cazuri, temporizatorul poate fi afișat imediat după pornirea camerei.

Filmare

1

indicator de înregistrare ( Înregistrarea filmelor )

Indicator „Fără film” ( De remarcat la înregistrarea filmelor )

2

Control extern înregistrării ( avansat )

3

Dimensiunea cadrului și rata/calitatea imaginii ( Dimensiunea cadrelor/Rata cadrelor și calitatea filmului )

4

Timp ramas ( Dimensiunea cadrelor/Rata cadrelor și calitatea filmului )

5

Cod de timp ( cod de timp )

6

Reducerea zgomotului vântului ( Reducerea zgomotului vântului )

7

Volumul căștilor ( Volumul căștilor )

8

Modul de lansare (fotografie statică; Realizarea fotografiilor în timpul filmării )

9

Nivel de sunet ( Înregistrare filme )

10

Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )

11

Raspuns in frecventa ( Raspuns in frecventa )

12

Indicator electronic VR ( VR electronic )

Panoul de control de sus

1

Viteza obturatorului ( S (Automat cu prioritate declanșatorului) , M (manual )

Modul zonă AF ( Alegerea unui mod AF-Area , AF-Area Mode )

Valoarea compensării expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

Valoarea compensarii blitului ( Reglarea compensării blițului , Compensarea blițului )

Numărul de fotografii în expunere și secvența de bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Modul de suprapunere ( Ajustarea setărilor de expunere multiple )

Numărul de intervale pentru fotografierea cu temporizator de intervale (Opțiuni de fotografiere cu temporizator de intervale)

Distanța focală (obiective fără CPU; Rechemarea datelor despre obiective non-CPU )

2

Indicator de program flexibil ( Program flexibil )

3

Modul de expunere ( Alegerea unui mod de expunere , Alegerea unui mod de expunere )

4

Indicator mod zonă AF ( Alegerea unui mod de zonă AF , Alegerea unui mod de zonă AF )

5

Banca meniului de fotografiere ( Banca de meniuri de fotografiere )

6

Banca de setări personalizate ( Banca de setări personalizate )

7

Modul focalizare automată ( Alegerea unui mod AF , Modul de focalizare automată )

8

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectarea prin Bluetooth , Conectați-vă la dispozitivul inteligent )

9

Pictogramă card de memorie (Slot 2; Pictograme card de memorie , Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

10

Pictogramă card de memorie (Slot 1; Pictograme card de memorie , Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

11

indicator HDR ( Interval dinamic ridicat (HDR) )

12

Indicator temporizator interval (Opțiuni de fotografiere cu temporizator interval )

Indicator time-lapse activat (în timpul fotografierii )

1

Pictograma de blocare a vitezei obturatorului ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

2

Indicator de sincronizare bliț ( e1: Viteza de sincronizare a blițului )

3

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere )

Compensarea expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

4

indicator de sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

Indicator automat de sensibilitate ISO ( Activarea controlului automat al sensibilității ISO, activarea sau dezactivarea controlului automat al sensibilității ISO )

5

Indicator de oprire a diafragmei ( Lentile fără CPU )

6

Diafragma (număr f; A (Auto cu prioritate deschidere) , M (manual )

Diafragma (număr de opriri; obiective fără CPU )

Increment de bracketing (bracketing de expunere și bliț; Expunere și bracketing bliț )

Increment de bracketing (bracketing WB; Bracketing balans de alb )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL ( Bracketing ADL )

Numărul de fotografii pe interval ( Opțiuni de fotografiere cu temporizator de interval)

Diferenţial de expunere HDR ( Ajustarea setărilor HDR )

Numărul de expuneri (expunere multiplă; Reglarea setărilor de expunere multiple )

Diafragma maximă (obiective fără CPU; Rechemarea datelor lentilelor non-CPU )

Indicator mod PC ( Software )

7

Indicator de semnal prin satelit ( Indicatorul de semnal prin satelit )

8

Indicator de conexiune Wi-Fi ( Conectare prin Wi-Fi (Mod Wi-Fi) , Conexiune Wi-Fi , Conectați-vă la PC (Wi-Fi încorporat) )

9

Indicator baterie ( Nivelul bateriei )

1

Indicator de bracketing

Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB ( Bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

2

Modul bliț ( Alegerea unui mod bliț , Moduri bliț )

3

Contorizare ( Alegerea unei opțiuni de măsurare , Setări legate de expunere (măsurare și compensare a expunerii) )

4

Număr de cadre ( Afișare cameră oprită )

Sensibilitate ISO ( Butonul S ( Q ) , reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO) )

Număr presetat pentru balansul de alb ( Manual presetat )

5

Indicator de compensare bliț ( Reglarea compensării blițului , Compensarea blițului )

6

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

7

Pictograma de blocare a deschiderii ( Viteza obturatorului și blocarea diafragmei )

8

Indicator de compensare a expunerii ( Ajustarea compensării expunerii , Compensarea expunerii )

9

Indicator baterie ceas ( Bateria ceasului , Înlocuirea bateriei ceasului )

10

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

11

Numărul de expuneri rămase ( Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Numărul de fotografii rămase înainte ca memoria tampon să se umple ( Bufferul de memorie , Capacitate card de memorie )

Indicator de înregistrare a balansului de alb presetat ( Manual presetat )

Cantitatea de D-Lighting activ (D-Lighting activ )

Modul HDR ( Ajustarea setărilor HDR )

Modul de expunere multiplă ( Ajustarea setărilor de expunere multiplă )

Numărul obiectivului manual ( Apelarea datelor lentilelor non-CPU )

Indicator de înregistrare time-lapse ( În timpul fotografierii )

Modul de control al camerei ( Controlul camerei )

Panoul de control din spate

1

Dimensiunea imaginii (NEF/RAW; opțiunea Meniul Fotografie [ Dimensiunea imaginii ] )

Dimensiunea imaginilor JPEG înregistrate pe card în Slot 2 ( Utilizarea a două carduri de memorie )

2

Modul de lansare ( Alegerea unui mod de lansare , Alegerea operațiunii efectuate când declanșatorul este eliberat (modul de declanșare) )

3

Indicator de stare a notei vocale ( În timpul înregistrării , După înregistrare )

4

Modul de înregistrare a notelor vocale ( Notă vocală )

5

Modul de lansare ( Alegerea unui mod de lansare , Alegerea operațiunii efectuate când obturatorul este eliberat (modul de declanșare) )

Viteza de fotografiere continuă ( Alegerea unui mod de eliberare , Alegerea operației efectuate când declanșatorul este eliberat (modul de declanșare) , d1: Viteza de fotografiere continuă )

Număr de fotografii cu autodeclanșator/întârziere autodeclanșator ( Folosind temporizatorul automat ( E ) , c3: Autodeclanșator )

Numărul de expuneri rămase ( Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase , Capacitate card de memorie )

Număr de cadre ( d12: Panoul de control din spate )

Lungimea notificării vocale (în timpul înregistrării )

Opțiune secundară selectată pentru balansul de alb [ Auto ] sau [ Fluorescent ] ( Reglarea balansului de alb , alegerea unei opțiuni de balans de alb )

Număr presetat pentru balansul de alb ( Manual presetat )

Temperatura de culoare ( Alegerea unei temperaturi de culoare )

Indicator mod PC ( Software )

6

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Indicatorii cardului de memorie și numărul de expuneri rămase )

Indicator de temperatură a culorii ( Alegerea unei temperaturi de culoare )

Afișare suplimentară a secundelor ( Utilizarea temporizatorului automat ( E ) , în timpul înregistrării )

7

Indicator „Rămas” ( Capacitate card de memorie )

8

Dimensiunea imaginii (JPEG; Alegerea unei dimensiuni a imaginii , Alegerea unei dimensiuni a imaginii )

9

Calitatea imaginii ( Reglarea calității imaginii , alegerea unei opțiuni de calitate a imaginii )

10

Echilibru alb ( Ajustarea balansului de alb , obținerea de culori naturale cu diferite surse de lumină (echilibrul de alb) )

Indicator de reglare fină a balansului de alb ( Reglare fină a balansului de alb )

Indicator „Echilibrul de alb automat blocat” ( f3: comenzi personalizate )

Indicator de protecție prestabilită a balansului de alb ( Presetări protejate )

11

Rolul jucat de cardul de memorie în slotul 2 ( Utilizarea a două carduri de memorie )

Calitatea imaginii ( Reglarea calității imaginii , alegerea unei opțiuni de calitate a imaginii )