Pentru a vizualiza meniul de retuşare, selectaţi fila N din meniurile camerei.

Elementele din meniul de retuşare sunt folosite pentru a tăia sau a retuşa fotografiile existente.

 • Meniul de retuşare este afişat numai atunci când în cameră este introdus un card de memorie care conţine imagini.

 • Copiile retuşate sunt salvate în fişiere noi, separate de imaginile originale.

 • Meniul de retuşare conţine următoarele elemente:

Articol

0

7

[ Prelucrare NEF (RAW) ]

Procesare NEF (RAW): conversia NEF (RAW) în JPEG

k

[ Trim ]

Tunde

8

[ Redimensionare ]

Redimensionați

i

[ D-Lighting ]

D-Lighting

Y

[ Corectarea ochilor roșii ]

Corectarea ochilor roșii

Z

[ Îndreptați ]

Îndreptați

a

[ Controlul distorsiunii ]

Controlul distorsiunii

e

[ Controlul perspectivei ]

Controlul perspectivei

l

[ Monocrom ]

Monocrom

o

[ Suprapunere imagine ] *

Suprapunere imagine

9

[ Trim film ]

Trim film

 • Poate fi afișat doar apăsând G și selectând fila N

Crearea de copii retuşate

 1. Selectați un element din meniul de retușare.

  Apăsați 1 sau 3 pentru a evidenția un element, 2 pentru a selecta.

 2. Selectați o imagine.
  • Evidențiați o imagine utilizând selectorul multiplu.

  • Pentru a vizualiza imaginea evidențiată pe tot ecranul, apăsați și mențineți apăsat butonul X

  • Pentru a vizualiza imagini în alte locații, apăsați W ( M ) și alegeți cardul și folderul dorit în caseta de dialog [ Alegeți slotul și folderul ].

  • Apăsați J pentru a selecta imaginea evidențiată.

 3. Selectați opțiunile de retușare.

  • Pentru mai multe informații, consultați secțiunea pentru articolul selectat.

  • Pentru a ieși fără a crea o copie retușată, apăsați G . Meniul de retuşare va fi afişat.

 4. Creați o copie retușată.
  • Apăsați J pentru a crea o copie retușată.

  • Copiile retuşate sunt indicate de pictograma p .

Retușarea imaginii curente

Pentru a crea o copie retușată a imaginii curente, apăsați i și selectați [ Retușare ] sau țineți apăsat J și apăsați 2 .

Retuşare
 • Este posibil ca aparatul foto să nu poată afișa sau retușa fotografiile care au fost realizate sau retușate cu alte camere sau care au fost retușate pe un computer.

 • Dacă nu sunt efectuate acțiuni pentru o perioadă scurtă, afișajul se va opri și orice modificări nesalvate se vor pierde. Pentru a mări timpul în care afișajul rămâne aprins, alegeți o durată mai lungă de afișare a meniului utilizând Setarea personalizată c4 [ Întârziere oprire monitor ] > [ Meniuri ].

Retușarea Copiilor
 • Majoritatea elementelor pot fi aplicate copiilor create folosind alte opțiuni de retușare, deși editările multiple pot avea ca rezultat o calitate redusă a imaginii sau culori estompate.

 • Cu excepția [ Trim movie ], fiecare element poate fi aplicat o singură dată.

 • Unele elemente pot fi indisponibile, în funcție de elementele utilizate pentru a crea copia.

 • Elementele care nu pot fi aplicate la imaginea curentă sunt incolore și indisponibile.

Calitatea imaginii
 • Copiile create din imagini NEF (RAW) sunt salvate la o [ Calitate imagine ] de [ JPEG fin c ].

 • Copiile create din imagini JPEG au aceeași calitate ca și originalul.

 • În cazul imaginilor cu format dublu înregistrate pe același card de memorie la setările de calitate a imaginii NEF + JPEG, numai copia NEF (RAW) va fi retușată.

Marimea imaginii

Cu excepția cazurilor de copii create cu [ Tăiere ] și [ Redimensionare ], copiile au aceeași dimensiune ca și originalul.