Pentru siguranţa dumneavoastră

Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.

Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi cei care folosesc acest produs.

APERICOL: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă există un risc ridicat de deces sau vătămare gravă.

AAVERTIZARE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se poate produce decesul sau vătămarea gravă.

AATENŢIE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se pot produce vătămări sau daune materiale.

A AVERTIZARE

A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui vehicul.

Nerespectarea acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.

A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.

Nerespectarea acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.

În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa de alimentare.

Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.

A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu mâinile ude.

Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.

Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau conectat la priză.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.

Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan, benzină sau aerosoli.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau incendiu.

Nu priviţi soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv sau prin aparatul foto.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la afectarea vederii.

Nu îndreptaţi bliţul sau dispozitivul de iluminare asistenţă AF către operatorul unui autovehicul.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.

A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.

Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare sau adaptoare la reţeaua electrică care nu sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează acumulatori, încărcătoare şi adaptoare la reţeaua electrică indicate spre a fi folosite cu acest produs:

 • Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.

 • Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.

Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.

Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.

Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.

A ATENŢIE

Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.

Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora componentele interne ale produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat, menţineţi soarele în afara cadrului. Lumina solară focalizată în aparatul foto atunci când soarele este în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.

Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţia date de locaţie. Opriţi urmărirea locaţiei. Dezactivaţi funcţiile fără fir atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă.

Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera echipamentele de la bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.

Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.

Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a soarelui.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.

Nu vă uitați direct la dispozitivul de iluminare asistenţă AF.

Nerespectarea acestei precauții poate avea efecte adverse asupra vederii.

Nu transportați aparate foto sau obiective cu trepiede sau cu accesorii similare atașate.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.

A PERICOL (Acumulatori)

Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii.

Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora:

 • Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.

 • Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.

 • Nu dezasamblaţi.

 • Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau alte obiecte din metal.

 • Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice puternice.

 • Nu călcați pe acumulatori, nu îi perforați cu unghiile și nu îi loviți cu ciocanul.

Încărcați numai după cum este indicat.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.

Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.

Urmați instrucțiunile personalului companiei aeriene.

Acumulatorii lăsați nesupravegheați la altitudini mari într-un mediu nepresurizat se pot scurge, supraîncălzi, sparge sau pot lua foc.

A AVERTIZARE (Acumulatori)

A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor.

În cazul în care un copil înghite un acumulator, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Nu lăsați acumulatorii la discreția animalelor de companie și a altor animale.

Acumulatorii ar putea să producă scurgeri, s-ar putea supraîncălzi sau sparge sau ar putea lua foc dacă sunt mușcați, mestecați sau deteriorați în alt fel de către animale.

Nu introduceţi acumulatorii în apă şi nu îi expuneţi la ploaie.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.

Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la acumulatori, cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea acumulatorilor EN-EL18c dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp specificată.

Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.

Atunci când acumulatorii nu mai sunt necesari, izolaţi terminalele cu bandă.

Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte metalice intră în contact cu terminalele.

Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane, clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.

A PERICOL (Baterii cu litiu CR1616 pentru ceas)

Nu manipulaţi necorespunzător bateriile.

Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea duce la scurgeri din baterie sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acesteia:

 • Nu încercaţi să reîncărcaţi bateria.

 • Nu expuneţi bateriile la flacără deschisă sau la căldură excesivă.

 • Nu dezasamblaţi.

 • Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau alte obiecte din metal.

 • Nu expuneți bateriile sau produsele în care acestea sunt introduse la șocuri fizice puternice.

Nu înghițiți bateriile.

Pericol de arsuri chimice.

Acest produs include una sau mai multe baterii tip pastilă/nasture cu litiu. Înghițirea bateriilor tip pastilă/nasture cu litiu poate cauza arsuri interne grave în decurs de numai 2 ore și poate duce la deces.

Nu lăsați bateriile noi și bateriile uzate la îndemâna copiilor.

În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, încetați utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care considerați că este posibil ca aceștia să fi înghițit baterii sau să le fi introdus oriunde în interiorul corpului, solicitați imediat asistență medicală.

Dacă lichidul din baterie intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.

Urmați instrucțiunile personalului companiei aeriene.

Bateriile lăsate nesupravegheate la altitudini mari într-un mediu nepresurizat se pot scurge, supraîncălzi, sparge sau pot lua foc.

A AVERTIZARE (Baterii cu litiu CR1616 pentru ceas)

A nu se lăsa bateriile la îndemâna copiilor.

În cazul în care un copil înghite o baterie, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

Nu introduceţi bateriile în apă şi nu le expuneţi la ploaie.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.

Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări ale bateriei, cum ar fi decolorare sau deformare.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din baterie sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acesteia.

Introduceţi bateria în orientarea corectă.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din baterie sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acesteia.

Atunci când bateriile nu mai sunt necesare, izolaţi terminalele cu bandă.

Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte metalice intră în contact cu terminalele.

Dacă lichidul din baterie intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane, clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată.

Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.

Note

 • Nicio parte din manualele incluse în pachetul acestui produs nu poate fi reprodusă, transmisă mai departe, transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau tradusă într-o altă limbă în nicio formă, în nicio circumstanţă, fără aprobarea prealabilă scrisă a Nikon.

 • Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în aceste manuale fără vreun avertisment prealabil.

 • Nikon nu se face responsabil pentru niciun prejudiciu rezultat din utilizarea acestui produs.

 • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am fi recunoscători dacă aţi semnala erorile sau omisiunile reprezentantului Nikon din zona dumneavoastră (adresa este furnizată separat).

Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii

Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner, aparat foto digital sau al altor dispozitive poate fi sancţionată prin lege.

 • Elementele a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege

  Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de hârtie, monede, elemente de siguranţă, obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni municipale, nici măcar dacă acele copii sau reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”.

  Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau elementelor de securitate aflate în circulaţie într-un alt stat este interzisă.

  În lipsa unui acord prealabil al guvernului, copierea sau reproducerea unor timbre poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă.

  Copierea sau reproducerea timbrelor guvernamentale sau a altor documente oficiale stipulate prin lege este interzisă.

 • Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri

  Guvernul a emis atenţionări referitoare la copierea şi reproducerea elementelor de siguranţă emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise pentru navetişti sau cupoane cu excepţia cazurilor în care este necesar un număr minim de exemplare pentru a fi utilizate în scop de afaceri de către o companie. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele emise de guvern, atestate emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă.

 • Respectaţi notele referitoare la proprietatea intelectuală

  În temeiul legii privind drepturile de autor, fotografiile sau înregistrările lucrărilor care intră sub incidenţa drepturilor de autor, realizate cu aparatul foto, nu pot fi folosite fără permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. Se aplică excepţii pentru folosirea în scop personal însă reţineţi că este posibil ca şi folosirea în scop personal să fie restricţionată în cazul fotografiilor şi înregistrărilor realizate la expoziţii şi spectacole în direct.

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon

Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde și includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice ale mărcii Nikon (inclusiv obiective, încărcătoare, acumulatori, adaptoare la rețeaua electrică și accesorii pentru bliţ) certificate de Nikon special pentru a fi utilizate cu acest aparat foto digital Nikon sunt proiectate și s-a demonstrat că funcționează în conformitate cu cerințele operaționale și de siguranță ale acestor circuite electronice.

Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon arătat în dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.

Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante

Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil pentru niciun prejudiciu sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui produs.

Învăţarea continuă

Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele situri:

Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi următorul URL pentru informaţii de contact: https://imaging.nikon.com/