Când o unitate bliț care acceptă controlul unificat al blițului (un SB-5000, SB-500, SB-400 sau SB-300) este montată pe cameră, modul de control al blițului, nivelul blițului și alte setări pot fi ajustate folosind elementul [ Control bliț ] > [ Mod control bliț ] din meniul de fotografiere. Modurile de control ale blițului disponibile variază în funcție de blițul utilizat. Conținutul afișajului [ Mod control bliț ] variază în funcție de opțiunile selectate.

 • Setările pentru alte unități decât SB-5000, SB-500, SB-400 și SB-300 pot fi ajustate numai prin comenzile de pe unitatea bliț.

 • Setările pentru SB-5000 pot fi, de asemenea, ajustate utilizând comenzile de pe unitatea bliț.

Opțiune

Descriere

[ TTL ]

 • Puterea blițului este ajustată automat ca răspuns la condițiile de iluminare.

 • Ieșirea poate fi reglată utilizând [ Compensare bliț (TTL) ]. În cazul SB-500, SB-400 și SB-300, compensarea blițului poate fi ajustată ținând apăsat butonul W ( M ) și rotind selectorul secundar de comandă.

[ Bliț extern automat ]

 • Lumina de la bliț este reflectată de la subiect la un senzor de bliț extern automat și puterea blițului este reglată automat.

 • Ieșirea poate fi reglată utilizând [ Compensare automată bliț extern ].

 • Blițul extern automat acceptă modurile „apertura automată” ( q A) și „auto non-TTL” (A). Consultați manualul unității bliț pentru detalii.

[ Manual cu prioritate distanță ]

 • Alegeți distanța până la subiect; puterea blițului va fi reglată automat.

 • Distanța până la subiect este selectată utilizând [ Opțiuni prioritate distanță ] > [ Distanță ], în timp ce puterea blițului poate fi ajustată utilizând [ Compensare bliț ].

[ Manual ]

 • Alegeți manual nivelul blițului.

 • Puterea blițului este selectată utilizând [ Cantitatea de ieșire manuală ].

[ Bliț repetat ]

 • Blițul se declanșează în mod repetat în timp ce obturatorul este deschis, producând un efect de expunere multiplă.

 • Folosiți [ Bliț repetat ] > [ Ieșire ] pentru a regla puterea blițului și [ Ori ] pentru a alege de câte ori se declanșează unitatea. [ Frecvență ] controlează cât de des se declanșează unitatea pe secundă, măsurată în Hz.

 • Numărul maxim de declanșări ale blițului variază în funcție de [ Ieșire ] și [ Frecvență ]. Consultați manualul unității bliț pentru detalii.

Control unificat Flash

Controlul unificat al blițului permite camerei și unității blițului să partajeze setările. Modificările setărilor blițului efectuate fie cu aparatul foto, fie cu unitatea blițului se reflectă pe ambele dispozitive, la fel ca și modificările efectuate folosind software-ul opțional Camera Control Pro 2. Unitatea blițului trebuie să accepte controlul unificat al blițului.