Utilizați butonul S ( Q ) pentru a regla sensibilitatea camerei la lumină (sensibilitate ISO). Cu cât sensibilitatea ISO este mai mare, cu atât este nevoie de mai puțină lumină pentru a face o expunere, permițând viteze mai mari ale obturatorului sau deschideri mai mici. Aveți, de asemenea, opțiunea de a activa controlul automat al sensibilității ISO, care ajustează automat sensibilitatea dacă expunerea optimă nu poate fi obținută la setarea selectată de utilizator.

Reglarea sensibilității ISO

Țineți apăsat butonul S ( Q ) și rotiți selectorul principal de comandă.

Alegeți dintre valori de la ISO 100 la 102400. Sunt disponibile setări de la aproximativ 0,3 până la 1 EV sub ISO 100 și 0,3 până la 5 EV peste ISO 102400.

Sensibilitati ISO ridicate

Cu cât sensibilitatea ISO este mai mare, cu atât este nevoie de mai puțină lumină pentru a face o expunere, permițând realizarea de fotografii atunci când iluminarea este slabă și ajutând la prevenirea neclarității atunci când subiectul este în mișcare. Rețineți, totuși, că cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât este mai probabil ca imaginea să fie afectată de „zgomot” sub formă de pixeli strălucitori distanțați aleatoriu, ceață sau linii.

Activarea controlului automat al sensibilității ISO

Țineți apăsat butonul S ( Q ) și rotiți selectorul secundar de comandă pentru a alege dacă aparatul foto va regla automat sensibilitatea ISO dacă expunerea dorită nu poate fi atinsă la valoarea selectată de utilizator.

  • Când controlul automat al sensibilității ISO este activat, indicatorii ISO AUTO vor apărea în panoul de control superior și în vizor. Când acești indicatori sunt aprinși (nu clipesc), fotografiile vor fi făcute la sensibilitatea selectată pentru [ Sensibilitate ISO ]. Când sensibilitatea este modificată de la valoarea selectată de utilizator, indicatorii ISO AUTO vor clipi și valoarea modificată va fi afișată pe afișaje.

Sensibilitate maximă

Puteți selecta o limită superioară pentru controlul automat al sensibilității ISO pentru a preveni creșterea prea mare a sensibilității ISO. Sensibilitatea ISO maximă poate fi selectată utilizând elementul [ Setări sensibilitate ISO ] > [ Control automat sensibilitate ISO ] > [ Sensibilitate maximă ] din meniul de fotografiere.