Setările camerei enumerate mai jos pot fi restabilite la valorile implicite apăsând simultan cele două butoane marcate cu puncte verzi ( S și U ) și menținând-le timp de peste două secunde (panourile de control se opresc pentru scurt timp în timp ce setările sunt resetate).

Meniul Fotografii

Cu excepția expunerii multiple, a temporizatorului cu intervale, a filmului în interval de timp și a deplasării focalizării, sunt afectate doar setările din banca curentă de meniuri de fotografiere.

Opțiune

Mod implicit

Bănci extinse de meniu foto

Oprit

Calitatea imaginii

JPEG normal

Marimea imaginii

JPEG

Mare

NEF (RAW)

Mare

Setări de sensibilitate ISO

Sensibilitate ISO

100

Control automat al sensibilității ISO

Oprit

echilibru alb

AUTO0 Păstrați albul (reduceți culorile calde)

Ajustare precisă

AB: 0, GM: 0

Setați Picture Control

Auto

D-Lighting activ

Oprit

Reducerea pâlpâirii

Setare de reducere a pâlpâirii

Dezactivați

Indicator de reducere a pâlpâirii

Pe

Bracketing automat

Oprit 1

Expunere multiplă

Oprit 2

HDR (gamă dinamică înaltă)

Oprit 3

Fotografie silențioasă cu vizualizare live

Oprit

  1. Numărul de fotografii este resetat la zero. Incrementul de bracketing pentru expunere, bliț și bracketing al balansului de alb este resetat la 1. Valoarea pentru a doua fotografie în programele de bracketing ADL cu două fotografii este resetată la [ Auto ].

  2. Dacă o expunere multiplă este în curs de desfășurare, fotografierea se va încheia și va fi creată o expunere multiplă din expunerile înregistrate până la acel moment. Dacă este selectat [ Pornit (serie) ] sau [ Activat (o singură fotografie) ], modul de expunere multiplă va fi resetat la [ Dezactivat ]. [ Număr de fotografii ], [ Mod suprapunere ], [ Salvare imagini individuale (NEF) ] și [ Fotografiere suprapunere ] nu sunt resetate.

  3. [ Pornit (serie) ] și [ Pornit (o singură fotografie) ] sunt resetate la [ Dezactivat ]. [ Diferenţial de expunere ], [ Netezire ] şi [ Salvare imagini individuale (NEF) ] nu sunt resetate.

Meniul filmare

Opțiune

Mod implicit

Setări de sensibilitate ISO

Sensibilitate maxima

102400

Control ISO automat (mod M)

Oprit

Sensibilitate ISO (mod M)

100

echilibru alb

La fel ca setările fotografiei

Setați Picture Control

La fel ca setările fotografiei

D-Lighting activ

Oprit

VR electronic

Oprit

Volumul căștilor

15

Alte setari

Opțiune

Mod implicit

Punct de concentrare

Centru

Punct de focalizare prestabilit

Centru

Modul de expunere

Auto programat

Program flexibil

Off

Compensarea expunerii

Dezactivat (0,0)

Blocare AE (Menține)

Oprit

Blocarea diafragmei

Oprit

Blocarea vitezei obturatorului

Oprit

Previzualizarea expunerii

Oprit

Modul de focalizare automată

AF-S

Mod zonă AF (fotografie cu vizor)

AF într-un singur punct

Mod zonă AF (vizualizare live/filmare)

AF în zonă normală

Fotografie live view afișează WB

Nici unul

Contorizare

Contorizare matrice

Modul bliț

Umple blițul

Compensare bliț

Dezactivat (0,0)

Blocare FV

Oprit

Diafragma de putere cu selector multiplu

Dezactivați

Comp. expunere cu selector multiplu.

Dezactivați

Modul de întârziere a expunerii

oprit *

Evidențiați afișajul

Oprit

  • Sunt afectate doar setările din banca curentă de meniu Setări personalizate.