Pentru a reda note vocale, apăsați butonul Fn3 ( C ) când vizualizați fotografii marcate cu pictogramele h .

Meniul i

Notele vocale pot fi redate și evidențiind [ Redare notă vocală ] în meniul de redare i și apăsând J

Întreruperea redării

Apăsarea butonului de declanșare sau operarea altor comenzi ale camerei poate opri redarea. Redarea se termină automat când este selectată o altă imagine sau când aparatul foto este oprit.

Ștergerea notificărilor vocale

Pentru a șterge nota vocală din fotografia curentă, apăsați butonul O ( Q ); va fi afișat un dialog de confirmare așa cum se arată.

  • Pentru a șterge atât fotografia, cât și nota vocală, evidențiați [ Imagine și notă vocală ] și apăsați O ( Q ).

  • Pentru a șterge numai nota vocală, evidențiați [ Numai notă vocală ] și apăsați O ( Q ).

  • Pentru a ieși fără a șterge nici fotografia, nici nota vocală, apăsați K .

  • Dacă fotografia a fost făcută cu două carduri de memorie introduse și [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] sau [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] selectat pentru [ Rol jucat de card în Slot 2 ], evidențiați fie [ Imaginea selectată ] sau [ Aceleași imagini pe w și x ] și apăsați O ( Q ) pentru a afișa un dialog de confirmare. Pentru a șterge numai nota vocală din imaginea de pe card în slotul curent, selectați [ Numai notă vocală ] după ce ați ales [ Imagine selectată ].