În timpul fotografierii, butonul W ( N ) poate fi folosit pentru a alege modul bliț și pentru a regla compensarea blițului pentru unitățile de bliț opționale. Modul bliț determină efectul produs de bliț, compensarea blițului nivelul blițului.

Alegerea unui mod bliț

Țineți apăsat butonul W ( N ) și rotiți selectorul principal de comandă.

Opțiune

Descriere

[ Bliț de umplere ] (sincronizare cu perdeaua frontală)

Acest mod este recomandat pentru majoritatea situațiilor.

[ Reducere ochi roșii ] (reducere ochi roșii)

Blițul se declanșează înainte ca fotografia să fie făcută, reducând „ochii roșii”.

[ Sincronizare lentă ] (sincronizare lentă)

În ceea ce privește „blițul de umplere”, cu excepția faptului că vitezele mici ale obturatorului sunt folosite pentru a capta iluminarea de fundal pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.

[ Sincronizare lentă + ochi roșii ] (reducerea efectului de ochi roșii cu sincronizare lentă)

În ceea ce privește „reducerea ochilor roșii”, cu excepția faptului că viteze mici de expunere sunt utilizate pentru a capta iluminarea de fundal pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.

[ Sincronizare cortină din spate ] (sincronizare cortină din spate)

Blițul se declanșează chiar înainte ca obturatorul să se închidă.

s

[ Flash oprit ]

Blițul nu se declanșează.

Reglarea compensării blițului

Țineți apăsat butonul W ( N ) și rotiți selectorul secundar de comandă.

  • Alegeți valori pozitive pentru o lumină mai puternică, valori negative pentru a vă asigura că subiectul nu este prea puternic luminat.

  • Puterea normală a blițului poate fi restabilită setând compensarea blițului la ±0,0. Compensarea blițului nu este resetată când camera este oprită.