Compensarea blițului este utilizată pentru a modifica în mod deliberat puterea blițului, de exemplu pentru a modifica luminozitatea subiectului în raport cu fundalul. Puterea blițului poate fi mărită pentru ca subiectul principal să pară mai strălucitor, redusă pentru a preveni strălucirea sau, altfel, reglată fin pentru a produce rezultatul dorit.

Reglarea compensării blițului

Țineți apăsat butonul W ( M ) și rotiți selectorul secundar de comandă.

  • Alegeți dintre valori de la -3 la +1.

  • La setările implicite, modificările la puterea blițului se fac în trepte de 1 / 3 EV. Mărimea incrementului poate fi selectată utilizând setarea personalizată b3 [ Exp./comp. bliț. valoarea pasului ].

  • În general, alegeți valori pozitive pentru o iluminare mai puternică, valori negative pentru a vă asigura că subiectul nu este prea puternic luminat.

  • La alte valori decât ±0,0, o pictogramă Y va apărea în vizor și în panoul de control superior.

  • Compensarea blițului poate fi vizualizată în panoul de control superior și în vizor apăsând butonul W ( M ).

    −0,3 EV

  • Puterea normală a blițului poate fi restabilită setând compensarea blițului la ±0,0. Compensarea blițului nu este resetată când camera este oprită.