Apăsarea butonului Pv în timpul fotografierii cu vizor oprește diafragma obiectivului până la valoarea curentă, permițând previzualizarea adâncimii de câmp atâta timp cât butonul este menținut apăsat.

  • Unitățile de bliț opționale compatibile cu sistemul de iluminat creativ Nikon (CLS) vor emite un bliț de modelare. Blițul de modelare poate fi dezactivat selectând [ Dezactivat ] pentru Setarea personalizată e6 [ Bliț de modelare ].

  • Puteți alege rolul atribuit butonului Pv . Utilizați Setări personalizate f3 [ Comenzi personalizate ] și g2 [ Comenzi personalizate ] din meniul Setări personalizate pentru a alege rolurile jucate de butonul în timpul fotografierii și, respectiv, filmării.