Pentru a vizualiza setările personalizate, selectați fila A din meniurile camerei.

Setările personalizate sunt folosite pentru a personaliza setările camerei în funcție de preferințele individuale. Meniul Setări personalizate este împărțit în două niveluri.

Sunt disponibile următoarele setări personalizate: 1

Articol

0

[ Banca de setări personalizate ]

Banca de setări personalizate

a [ Focalizare automată ]

a1

[ Selectare prioritate AF-C ]

a1: Selectare prioritate AF-C

a2

[ Selectare prioritate AF-S ]

a2: Selectare prioritate AF-S

a3

[ Urmărirea focalizării cu blocare ]

a3: Urmărirea focalizării cu Lock-On

a4

[ Punctele de focalizare utilizate ]

a4: Puncte de focalizare utilizate

a5

[ Pastrați puncte după orientare ]

a5: Stocați puncte în funcție de orientare

a6

[ Activare AF ]

a6: Activare AF

a7

[ Zona de ceas AF cu un singur punct ]

a7: Zona de vizionare AF cu un singur punct

a8

[ Detecție a feței cu urmărire 3D ]

a8: Urmărire 3D Detectare feței

a9

[ Detecție feței AF în zonă de grup ]

a9: Detectare feței AF cu zonă de grup

a10

[ Grupări personalizate (C1/C2) ]

a10: Grupări personalizate (C1/C2)

a11

[ Detecție feței AF cu zonă automată ]

a11: Detectare feței AF cu zonă automată

a12

[ Punct de pornire AF zona automată ]

a12: Punct de pornire AF cu zonă automată

a13

[ Persistența punctului de focalizare ]

a13: Persistența punctului de focalizare

a14

[ Limitați selecția modului zonei AF ]

a14: Limitați selecția modului AF-zonă

a15

[ Restricțiuni pentru modul de focalizare automată ]

a15: Restricții pentru modul de focalizare automată

a16

[ Încheierea punctului de focalizare ]

a16: Înconjurarea punctului de focalizare

a17

[ Opțiuni punct de focalizare ]

a17: Opțiuni punct de focalizare

a18

[ Inel de focalizare manuală în modul AF ] 2

a18: Inel de focalizare manuală în modul AF

b [ Măsurare/expunere ]

b1

[ Valoarea pasului de sensibilitate ISO ]

b1: Valoarea pasului de sensibilitate ISO

b2

[ Pași EV pentru controlul expunerii ]

b2: Pași EV pentru Cntrl expunere

b3

[ Exp./comp. bliț valoarea pasului ]

b3: Exp./Flash Comp. Valoarea pasului

b4

[ Compensare ușoară a expunerii ]

b4: Compensare ușoară a expunerii

b5

[ Măsurare matrice ]

b5: Măsurarea matricei

b6

[ Zona ponderată în centru ]

b6: Zona ponderată în centru

b7

[ Reglați fin expunerea optimă ]

b7: Reglare fină a expunerii optime

b8

[ Păstrați exp. când f/ se schimbă ]

b8: Păstrați exp. când f/ se schimbă

c [ Temporizatoare/Blocare AE ]

c1

[ Buton de declanșare AE-L ]

c1: Buton de declanșare AE-L

c2

[ Temporizator standby ]

c2: Temporizator de așteptare

c3

[ Autodeclanșator ]

c3: Autodeclanșator

c4

[ Întârziere oprire monitor ]

c4: Întârziere oprire monitor

d [ Fotografiere/afișare ]

d1

[ Viteza de fotografiere continuă ]

d1: Viteza de fotografiere continuă

d2

[ Max. eliberare continuă ]

d2: Max. Eliberare continuă

d3

[ Selectarea modului de eliberare limită ]

d3: Selectarea modului de eliberare limită

d4

[ Sincronizare. opțiuni pentru modul de eliberare ]

d4: Sincronizare. Opțiuni pentru modul de lansare

d5

[ Mod de întârziere expunere ]

d5: Modul de întârziere a expunerii

d6

[ Obturator electronic cu perdea frontală ]

d6: Obturator electronic cu perdea frontală

d7

[ Viteze extinse de expunere (M) ]

d7: Viteze extinse de expunere (M)

d8

[ Limitați zona de imagine selectabilă ]

d8: Limitează zona de imagine selectabilă

d9

[ Secvență de numere de fișiere ]

d9: Secvență de numere de fișier

d10

[ Realele de vârf ]

d10: Peaking Highlights

d11

[ Afișare grilă de încadrare ]

d11: Afișare grilă de încadrare

d12

[ Panoul de control din spate ]

d12: Panou de control din spate

d13

[ Iluminare LCD ]

d13: Iluminare LCD

d14

[ Vizualizare live în modul continuu ]

d14: Vizualizare live în modul continuu

d15

[ VR optică ] 3

d15: VR optic

e [ Bracketing/bliț ]

e1

[ Viteza de sincronizare bliț ]

e1: Viteza de sincronizare a blițului

e2

[ Viteza de expunere bliț ]

e2: Viteza obturatorului blițului

e3

[ Comp. expunere pentru blitz ]

e3: Expunere Comp. pentru Flash

e4

[ Control automat sensibilitatea N ISO ]

e4: Control automat al sensibilității N ISO

e5

[ Prioritate rafală bliț ]

e5: Prioritate Flash Burst

e6

[ Bliț de modelare ]

e6: Modeling Flash

e7

[ Bracketing automat (mod M) ]

e7: Bracketing automat (Mod M)

e8

[ Ordine de bracketing ]

e8: Ordine de bracketing

e9

[ Opțiuni de rafală de bracketing ]

e9: Opțiuni de rafală de bracketing

f [ Comenzi ]

f1

[ i meniul ]

f1: Personalizează i meniul

f2

[ Personalizați meniul i Nivel) ]

f2: Personalizare i meniu (Lv)

f3

[ Comenzi personalizate ]

f3: Comenzi personalizate

f4

[ Buton central selector multiplu ]

f4: Buton central selector multiplu

f5

[ Spd obturator și blocare diafragmă ]

f5: Viteză obturator și blocare diafragmă

f6

[ Personalizați cadranele de comandă ]

f6: Personalizați cadranele de comandă

f7

[ Selector multiplu ]

f7: Selector multiplu

f8

[ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ]

f8: Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f9

[ Indicatoare inverse ]

f9: Indicatoare inverse

f10

[ Opțiuni pentru butonul Vizualizare live ]

f10: Opțiuni pentru butonul Vizualizare live

f11

[ Comutator D ]

f11: D Comutator

f12

[ Clipuri de redare cadru întreg ]

f12: Clipuri de redare cadru întreg

f13

[ Prefer centrul subselectorului ]

f13: Prefer centrul subselectorului

g [ Film ]

g1

[ i meniul ]

g1: Personalizați i meniul

g2

[ Comenzi personalizate ]

g2: comenzi personalizate

g3

[ Buton central selector multiplu ]

g3: Buton central selector multiplu

g4

[ Evidențiați afișaj ]

g4: Evidențiați Afișaj

  1. Elementele care au fost modificate de la valorile implicite sunt indicate prin asteriscuri (“ U ”).

  2. Disponibil numai cu lentile compatibile.

  3. Disponibil numai cu obiectivele AF-P compatibile care nu sunt echipate cu un comutator de reducere a vibrațiilor.